63353. lajstromszámú szabadalom • Kettős szalagfűrész

Megjelent 1914. évi április hó 29-én. MAGY. ggjv KIR. SZABADALMI ffflff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 63858. szám. VIII/c. OSZTÁLY. " Kettős szalagfűrész. GYULAI ÁDÁM MŰSZAKI HIVATALNOK SOLTVADKEBTEN, A bejelentés napja 1913 május hó 26-ika. Jelen találmány tárgya kettős szalagfű­rész, mely főleg faárúgyárakban külön­féle tömegcikkek előállításánál és min­den olyan esetben, amikor egy munkada­rabon több egyenlő mély és függőleges bevágást vagy hasítékot kell eszközölni^ igen előnyösen alkalmazható. A találmány lényege abban áll, hogy közös alapon két ismert szerkezetű sza­lagfűrész van elrendezve, melyek egyike helytálló, míg a másik célszerűen szuport­ban és állítószerkezet pl. csigakerék ré­vén a helytállóhoz képest állítható, úgy hogy a két szalagfűrész egymáshoz való távolsága tetszésszerint szabályozható. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy példaképem kiviteli alakja van vázlatosan föltüntetve, még pedig: az 1. ábrán' elölnézetben, a 2. ábrán részleges oldalnézetben és a 3. ábrán részleges fölülnézetben. A közös (a) állványban ismert (b) sza­lagfűrészszerkezet helytállóan van meg­erősítve, míg a (c) szalagfűrészszerkezet a (d, e) szuportokban van elrendezve. A (c) szalagfürész a (d, e) szuportokban (f, e) csigakerék segélyével állítható, úgy hogy a (b és c) szalagfűrészszerkezetek fűrészeinek távolsága egymáshoz képest állítható. Mindkét fűrészszerkezet közös tengely­ről nyeri hajtását, illetőleg a helytálló (b) fűrészszerkezet tengelye az állítható (c) fűrészszerkezet tengelyével lánckerék és (g) lánc segélyével van kapcsolva. A (g) lánc hossza a fűrészszerkezetek legna­, gyobb távolságának felel meg és a két lánckerék között (h) súllyal terhelt (i) rúdra ágyazott (j) lánckerék kapcsolódik a (g) láncba, úgy hogy ha a két fűrész­szerkezet egymáshoz közelebb áll, a (j) lánckerék a láncot megfeszítve tartja. Maguk a szalagfűrészek a közös mun­kaasztal lapjában elrendezett pofák kö­zött mozognak és természetes, hogy a helytálló fürészszerkezet fűrészének ve­zetésére szolgáló pofák az asztallap hasi­tékában csúsztathatóan vannak elren­dezve. SZABADALMI IGÉNY. Kettős szalagfűrész, jellemezve azáltal, hogy közös alapon két ismert szerKe­zetű szalagfűrész van elrendezve, me­lyek egyike helytállóan, míg a másik

Next

/
Thumbnails
Contents