63316. lajstromszámú szabadalom • Fémbetétes cipőtalp és sarok

Megjelent 1914. évi április hó 29-én. MAGY. SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6B316. szám. I/b. OSZTÁLY­Fémbetétes cipőtalp és sarok. CZEIZLER DEZSŐ ÉS BRAUN JENŐ KERESKEDŐK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1913 aagnsztus hó 16-ika. Ismeretes a cipőtalpaknál és cipősarkok­nál az oda való törekvés, hogy azok nehezen kopjanak, illetőleg minél tovább tartsanak. Ezen cél elérésére egyik ismert mód az, hogy a cipőtalpba, meglehetős sű­rűn bakancsszögeket vernek, melyek azon­ban korántsem felelnek meg a hozzájuk fű­zött várakozásnak, mert különösen sziklás vagy kavicsos vidéken a szögek fejei kis félrelépésnél csakhamar letöredeznek, vagy hosszabb út megtételénél csakhamar lekop­nak, mindkét esetben, nemcsak hogy a kel­lemetlen tüskék a talpban maradnak, hanem a talp többé-kevésbbé el is kopik, mely is­mét csak új szögek beverését vonja maga után, melyet azonban kopott, vékony talpba nem verhetünk, mert a tüske a járó egyén lábait fölsebzi, bármennyire is reszeljük azt le a cipő belsejében, azok a kopott vékony talp puhasága miatt a fejjel együtt mindig beljebb nyomulnak a talpba. Ugyanígy ko­pik a cipő sarka is, hacsak patkó nincs rajta, melynek kicserélése nehézkes, azonkívül a patkó Ízléstelen. Jelen találmányban ezen hátrányok föl nem fedezhetők, azonkívül egyszerű elő­állítási módjánál fogva tömeggyártásra igen alkalmas. A találmány lényegében a cipőtalpban és a cipősarok utolsó rétegében, ezek tel­jes vastagságában keresztbe áthatoló tet­szés szerinti sűrűségű és elrendezésű fém (célszerűen acél) szögecsekből áll, melyek a kihullást meggátló módon a talp, ill. a sarok fölerősítése előtt lesznek a ezipőtalpba, ill. sarokba erősítve. Ezen mód szerint elkészí­tett cipőtalp és saroknál a bőr a szögecsek­kel egyidejűleg kopik, miután a czipőtalp igen hosszú ideig, annak teljes elkopásáig használható, anélkül, hogy a szögecseket kivenni vagy kicserélni kellene. A találmány egyik példaképen vett ki­viteli alakja van a rajzon, mely ide van mellékelve, föltüntetve, mi mellett az alkal­mazható szögecsek egy-két kiviteli alakja is látható. Az 1. ábra a cipőtalpnak és a cipősarok utolsó rétegének nézetét mutatja, vagyis a talpnak azt a síkját, mely a belső talpra lesz fektetve ; a 2. ábra az előbbinek hosszmetszetét A—B vonal szerint; a 3. ábra a kész cipő alulnézetét a szöge­csekkel ; a 4. ábra ugyancsak a kész cipőt oldal­nézetben mutatja és a szögecsek elhelye­zését pontozva, míg az 5., 6., 7. ábra az alkalmazható szögecsek három példaképeni alakját mutatja. Az (a) cipőtalpnak a (b) belső talpra és

Next

/
Thumbnails
Contents