63228. lajstromszámú szabadalom • Befőttes üveg

Megjeleni 1914. évi április lió 25-én, MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 63228. szám. XVIII/d. OSZTÁLY. Befőttes üveg. DR PAP NÁNDOR FOGORVOS SZEGEDEN. A bejelentés napja 1913 május hó 6-ika. Jelen találmány tárgya oly befőttes­üveg, melynek légmentes zárása igen könnyen és biztosan érhető el, az eddig ismert és használatos zárókupakok segé­lyével. A találmány lényege, hogy a be­főttes üveg fölső részén a zárókupak alsó szélének megfelelően körülfutó hornyot képezünk ki, melybe a zárókupak alsó széle belenyúlik és ezen hornyot valamely könnyen olvadó anyaggal célszerűen pa­rafinnal öntjük ki, miáltal a légmentes zárás biztosítva van és a többé-kevésbbé megbízhatatlan és költséges tömítő gumi­vagy parafabetétek használata elmarad­hat. Mellékelt rajzon látható jelen találmány két példaképem kiviteli alakja: 1. és 3. ábrák a kétféle kiviteli alaknak függélyes hosszmetszeteit mutatják, 2. és 4. ábrák pedig a hozzájuK tartózó zárókupakoknak oldalnézeteit. Az 1. és 2. ábrák szerinti kiviteli alak­nál az (e) zárókupak alsó szélén kissé kúposán összeszűkül, és több alkotó­irányú (f) hasitékkal van ellátva, miáltal ezen zárókupak alsó széle rugalmasan szorul neki a (b) befőttes üveg (c) nya­kának. A (c) nyak és a (b) test között körülfutó, aránylag mély (d) horony, il­letve csatorna van az üveg megfelelő ala­kítása által kiképezve, mely a kupak rá­helyezése után (h) parafinnal kiöntetik, és ezáltal légmentes zárást biztosít. Nyi­táskor a parafin egyszerű késsel könnyen eltávolítható, amiután a zárókupak aka­dálytalanul levehető. A 3. és 4. ábrák szerinti kiviteli alaknál a zárókupakot a (d) üveghez az ismert (g) csavarmenetek rögzítik. Jelen találmány az ismertetett kivitel­től számos eltéréssel is készíthető, anél­kül, hogy ezáltal lényegében változást szenvedne. * SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Befőttes üveg, melynél az üvegnek szájnyílását zárókupak zárja el, azál­tal jellemezve, hogy az üveg (c) nyaka és (b) teste között aránylag mély kö­rülfutó csatorna van az üveg anyagá­ból kiképezve, melybe a zárókupak alsó széle záró helyzetében beleér, azon célból, hogy ezen csatornának parafinnal való kiöntése által tökéle­tesen légmentes zárás biztosíttassék. 2. Az 1. alatt igényelt befőttes üveg kivi­teli alakja, jellemezve azáltal, hogy a zárókupak alsó széle kissé kúposán

Next

/
Thumbnails
Contents