63227. lajstromszámú szabadalom • Inggomb

Megjeleni 1914. évi április lió 25-én, MAGY. ^ KIR. SZABADALMI K&ff HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6B227. sssám. VI/a. OSZTÁLY­Inggomb. DR PAP NÁNDOR FOGORVOS SZEGEDEN. A bejelentés napja 1913 április hó 9-ike. Jelen találmány tárgya inggomb, mely gallérhoz, kézelőhöz stb. egyaránt föl­használható és különösen azáltal tűnik ki, hogy igen könnyen és gyorsan alkal­mazható és a fehérneműt nem rontja. A legkülönbözőbb nagyságban és alakban készülhet, és a gomb feje tetszőleges drágakővel is látható el. Azonkívül igen tartós és romlásnak kitéve egyáltalában nincsen. Mellékelt rajzon látható jelen találmány több példaképeni kiviteli alakja: 1. ábra a gombnak függélyes hosszmet­szetét, nézetben föltüntetett gombfejjel, 2. ábra metszetet 1. ábra 2—2 vonala szerint, 3. ábra részletet készítés közben, 4. ábra a gombfej készítésének egyik kiviteli alakját, függélyes metszetben, 5. ábra metszetet 4. ábra 5—5 vonala szerint, 6. ábra egy további kiviteli alaknak 4. ábrához hasonló metszetét tünteti föl. Jelen találmány szerint a gomb két részből áll. Az (5) gombtalphoz (6) csö csatlakozik, alsó részében átellenes (7, 7) áttörésekkel, a (2) gombfejhez pedig (3, 3) rugalmas szárak csatlakoznak, me­lyek alsó végükön külső oldalukon (4, 4) kidudorodásokkal vannak ellátva, melyek a (7, 7) áttörésekkel működnek együtt. A (6) csö célszerűen tojásdad keresztmet­szetű. Jelen gomb használati módja a lehető legegyszerűbb. A (2) gombfej (3) rugal­mas száraival együtt erélyes rántással a (6) csőből eltávoltható, mikor is a (6) csővég az ingnyakba, ingmellbe, kézelőbe vagy tetszőleges más helyre kényelmesen betolhat. Ennek megtörténte után a (2) gombfejet ismét betoljuk a (6) csőbe, mindaddig, míg a (4) kiugrások a (7) át­törésekbe beilleszkednek. Előzőleg a (3, 3) szárak kissé rugalmasan összenyomattak úgy, hogy a gombfej ezen helyzetében ru­galmasan biztosítva van. A (3, 3) szárak készülhetnek csákozás és sajtolás útján, a gombfejjel egyetlen darabból is. Csinosabb külsejű gombokr nál azonban célszerű, ha külön darabból készül. Ezen célból fémlemezből a 3. áb­rán látható alakban kicsákozzuk a (4, 4) bütykökkel együtt, a (3) sávot és azt 4. ábra szerint U-alakra meggörbítjük a (2) gombfejet pedig fenékrészén a száraknak megfelelően áttörésekkel látjuk el úgy, hogy a keletkező (9) hid a (3) szárrésze­ket szilárdan rögzíti a (2) gombfejhez,

Next

/
Thumbnails
Contents