63211. lajstromszámú szabadalom • Riasztó és tűzjelzőkészülék

_ Megjelent 1914. évi április hó 3 4-én . SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 63211. szám XVIII/b. OSZTÁLY. Riasztó és tűzjelző készülék. BARES ANTAL MÉRNÖK ÉS WEISS JÁNOS MECHANIKUS W1ENBEN. A bejelentés napja 1913 január hó 6-ika. Elsőbbsége 1912 január hó 7-ike. A jelen találmány tárgya riasztó és tűz­jelző készülékhez való elektromos kon­taktusszerkezetre vonatkozik. A mellékelt rajz 1. és 2. ábrái ezen kontaktusszerkezet külső alakját ábrázolják, míg a 3. ábra annak hosszmetszete. Amint a rajzból látható, a készülék egy (A) hüvelyből áll, mely alsó végén egy (C) szigetelő dugóval van elzárva. E du­gón egy (E) csavar megy keresztül, mely tűben végződik. A tűn egy (F) fémes sü­veg szabadon lenghet. Használatkor a kontaktusszerkezet olyan helyzetben van, hogy a tű függélye­sen áll és az (F) süveg a készülék legki­sebb megrázkódása esetén szabadon ki­lenghet és az (A) hüvellyel érintke­zésbe jöhet. Ha elektromos riasztó csön­gőt iktatunk be, a jelen kontaktusszerke­zet rázkódások alkalmával az áramkört l zárja, mikor is az ébresztő csöngő moz­gásba jön és az esetleges betörést vagy lo­| pást elárulja. Tűzjelzés céljából az (A) hüvelyben egy könnyen olvadó kötő­anyaggal, pl. viasszal megerősített (D) fémtest van elhelyezve, mely a készülék­nek már gyönge megmelegedésekor a kötőanyag megolvadása folytán leesik és az (F) süveg, valamint az (A) fémhüvely közt rövidzárást létesít és ezzel ismét a riasztócsöngőt hozza működésbe. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Riasztó- és tűzjelző készülék, jellemezve egy tűn, vagy csúcson lenghetőeri ágyazott fémsüveg által elektromos kontaktus zárása céljából. 2. Az 1. pontban igényelt riasztó és tűzjelző készülék kiviteli alakja, jellemezve egy könnyen olvadó ragasztó anyag segé­lyével két kontaktus közé erősített fémdarab elrendezése által, fölmele­gedés esetén elektromos kontaktuszá­rás létesítése céljából. (1 rajzlap melléklettel.) P&Mas réuvényt&T8»4&K nyomd&]& ttnd&pesten.

Next

/
Thumbnails
Contents