63204. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fémből vagy fémötvözetekből készült tárgyak feketítésére

Megjelent 1914. évi április hó 24-én. 68204. szám, XVI/e. OSZTÁLY. RAS Eljárás fémből vagy fémötvözetekbó'l készült tárgyak feketítésére. TÜNET ERNEST JULIÉN JOSEPH GYÁROS WATERMAEL3AN. A bejelentés napja 1913 május hó 6-ika. Elsőbbsége 1912 május hó 6-ika. A találmány tárgya eljárás fémek feketí­tésére, mely a fémtárgyaknak az időjárás­nak ellenálló oly védőréteggel való bevoná­sára szolgál, mint amilyent az eddigi eljárá­sokkal nem lehetett elérni. Az eljárás, mely az összes szokásos fe­mekhez és ötvözetekhez alkalmas, követ­kezőkép vitetik keresztül: A lángban feketítendő fémet először is vasszulfidból és foszforsavból álló, forrás­ban lévő fürdőn húzzuk keresztül. Az így elő­készített vasat, acélat vagy más fémet ezu­tán acélkefe segítségével kézzel vagy mecha­nikai úton súroljuk vagy a föllileti tisztá­talan s ág o k tó l más módon megszabadítjuk úgy, hogy síma fölületet kapunk. Ezen tisztítás és simítás után a feketí­tendő tárgyakat egy réteg szulforicinussav­­val vonjuk be és ezután a láng hatásainak tesszük ki. A zsírréteg ugyan nem föltétien követel­ménye a jó feketítésnek, de az igen töké­letes feketítést és az eddigi feketítő eljárá­sok hibáinak elkerülését elősegíti. A vasból, öntött, kovácsolt, hengerelt acél­ból, rézből vagy ötvözeteiből vagy más fé­mekből vagy ötvözetekből álló, így előké­szített darabokat láng hatásának tesszük ki, melyet béllel ellátott lámpával létesítünk. A lámpát a következő eleggyel célszerű táplálni: Finom faszénpor 60 g. Konyhasó 75 g. Ammoniaoldat 5 cl. Terpentinolaj ’ 5 cl. Petroleum föltöltés céljából 1 literig Ez a keverék az elérendő hatás szerint némileg módosítható. A behatás tartama a kezelendő tárgy és fém minőségétől, valamint az elérendő ré­tegvastagságtól és behatolási mértéktől függ. A feketítés előrehaladását könnyen meg lehet figyelni és a műveletet hátrány j nélkül meg lehet ismételni, azaz a kihűlt 1 feketítendő tárgyat újból a láng hatásának tehetjük ki. Megjegyzendő, hogy az acél keménységi foka ezen feketítési eljárásnál nem változik meg, mert a láng nem oly forró, hogy a fém molekuláris alkatát megváltoztathatná. A leírt eljárással kezelt fémek feketített rétege állandóan megmarad és ütéseknek ellenáll. A réteg tartóssága határtalan és cse­kély dörzsöléssel már tökéletes fényezést érhetünk el.

Next

/
Thumbnails
Contents