63118. lajstromszámú szabadalom • Hengermű

Megjelent 1914. évi április Jió 18-án. iMAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 63118. szám. XVI/b. OSZTÁLY. Hengermű. KOHN BÉLA LAKATOS GYOMÁN. A bejelentés napja 1912 november hó 27-ike. Jelen találmány tárgya hengermű, ame­lyet különösen kisipari műhelyekben kü­lönféle domború lemezek, stb. kiképzésére használhatunk és amely szabályozható és így különféle hajlású alkatrészeket kapha­tunk. A találmány lényegében egy beállítható tengely körül forgó és a nyerendő alaknak megfelelően kiképezett fölüietű henger, amelynek kerületén a henger alakjának: megfelelően kiképezett domború fölülletű görgők vámnak rúglós tengelyek' segélyével elhelyezve és amelyek a hengerek közé du­gott lemezek-továbbítására és hengerlésére szolgálnak. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egyik példaképem kiviteli alakja van föltüntetve: 1. ábrán oldalriói nézve, részben metszve, 2. ábrán élőiről nézve, részben metszve. (a) az állvány, (f) a henger, amelynek fölülete homorú és amelynek (g) tengelye (h) csapágyakban forog, mely csapágyak (j) csavarmenetes rúd segélyével a (k) for­gatható hüvely által állíthatók. Az egymás­sal parallel (a) ¡állványokhoz (c) rúgó se­gélyével a domború fölüietű (e) hengere­ket tartó (hO csapágyak Vannak kápcsolva, amelyek a (c) rúgó játéka szerint elmoz­gathatok. Az (e) hengerek ezen rugalmas ágyazá­sának az a célja, hogy a közéjük és az (a) hengerek közé vitt domborítandó le­mez vastagságához képest megfelelő moz­gásjáték létesíttessék. A (d) csavarorsók segélyével módunkban áll a rajtuk lévő csa­varanyák meghúzása, ill. meglazítása által a (b) tokokban ágyazott (c) csavarrugók feszültségét növelni vagy csökkenteni s így az (e) hengerek tengelyeire befolyást gyakorolni. A találmány alkalimiazása a következő: Az (f) hengert a (g) tengely végére sze­relt forgattyú vagy kerék által forgatjuk, miáltal az (e) domború fölüietű hengerek ellenkező irányban vele együtt forognak. Ekkor az (e, f) forgó részek közé fölül­ről bedugjuk a domborítandó lemezt, amely a hengerek között előre haladva, az (f) homorú hengereknek megfelelően kidombo­ríttatik és a hengereket elhagyva, kiesik. A (h) csapágyat a (k) csavarhüvely for­j gatása által a szükséghez képest állíthat­| juk, miáltal Vastagabb vagy vékonyabb lemezek domboríthatok. Jelen találmány az ismertetett, kivitel-

Next

/
Thumbnails
Contents