63072. lajstromszámú szabadalom • Berendezés hajóknak, tenger alatt járó hajóknak, torpedóknak és hasonlóknak mozgatott víz reakciója segélyével való továbbmozgatására és kormányzására

Megjelent 1914. évi április lió 14-én. MAGY. KIR. SZABADALMI jBS HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 68072. szám. XV/b. OSZTÁLY. Berendezés hajóknak, tenger alatt járó hajóknak, torpedóknak és hasonlóknak mozgatott víz reakciója segélyével való tovamozgatására és kormányzására. ANGELINI ORE£TE ÁLLAMI TISZTVISELŐ RÓMÁBAN. A bejelentés napja 1912 december hó 31-ike. Jelen találmány tárgya berendezés, mely­nek segélyével hajók és hasonlók kilökött víz reakcióhatása által tovamozgathatók és oldalirányban kormányozhatok. A csatolt rajzokon a találmány szerinti berendezésnek vázlatos kiviteli példái van­nak föltüntetve és pedig az 1. ábra a gép- és csőelrendezés általá­nos berendezésének fölülnézete, míg a 2. ábra hosszmetszete. Az 1. ábrán (b, b) a hajó hosszában futó, mellBŐ végükön nyitott csővezetékeket jelöl­nek, melyek a vízszin alatt torkollnak. A csőnyílások előtt alkalmazott (z, z) rácsok rongáló idegen testek behatolását megaka­dályozzák. (e, d) két centrifugáiszivattyút jelöl, me­lyek a hajtó (t) gőzturbinával vannak össze­kötve. A (b, b) csővezetékek az említett szivattyúk szívótoldataihoz vannak kötve, míg a szivattyúk (o, o) nyomótoldatai a (g) elosztószélkazánnal vannak összekötve, mely egy légkamrát tartalmaz és az (m) mano­méterrel van fölszerelve. A (g) elosztó­kamrától a (h, h, i, i, k, k) elzárótolattyúk­kal ellátott csövek indulnak ki, melyek kö­zül a (h, h) csövek (az alábbiakban a csö­vek ugyanazon betűvel vannak jelölve, mint. a hozzájuk tartozó zárótolattyúk) a hajó tovamozgatására, az (i, i) csövek az oldal­irányú kormányzásra és gycrs fordulásra,, míg a (k, k) csövek hátrafelé való hala­dásra szolgálnak. Az (f, f) légtelenítőkamrák megakadályozzák, hogy a (b, b) csővezeté­kekből levegő hatolhasson a centrifugáiszi­vattyúk lapátos kerekeibe. Ha a hajó olymó­don bugdál, hogy a (b) csővezetékekbe levegő léphet be, akkor az (a, s) tolattyúk elzárat­nak, ellenben a függélyes (e, e) csövek megfelelő tolattyúi nyittatnak úgy, hogy ez esetben az (e, e) csöveken át szivatik a víz a szivattyúkhoz. Az (s, s) tolattyúk zá­rását és az (e, e) tolattyúk nyitását akkor is eszközöljük, ha a hajóval gyorsan hátra­felé kell mozogni, mert ezáltal a víznek a. szivattyúk segélyével való beszívása követ­keztében a (b, b) vezetékeken át előidézett,, előreterjedő huzam kiiktattatik. Ha baleset következtében víz hatolt a hajótestbe, akkor az (a, s) vagy (e, e) to­lattyúkat elzárjuk, ellenben egy vagy több (p) tolattyút nyitunk, melyek a hajó rakodó­terének hosszában futó (n) segédcsőnek függélyes (c) toldatain ülnek. Ezáltal elérjük, hogy a mótorszivattyúk csoportjának nagy ereje azonnal a behatoló-

Next

/
Thumbnails
Contents