63050. lajstromszámú szabadalom • Papírlapadagoló doboz

Megjelent 1914. évi április hó 11-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 68050. szám. Xlll/c. OSZTÁLY. Papirlapadagoló doboz. HECHT IZIDOR KERESKEDŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1913 febraár hó 18-ika. Jelen találmány tárgya papirlapadagoló •doboz, mely minden egyes kinyitás alkal­mával a dobozban lévő s egyes laza lapok­ból álló tömb legfölső papírlapját (cigaretta­papír, puderpapir stb.) kiemeli. A találmány lényege az, hogy az enge­dékeny (pl. kartonpapirból való) dobozfödél belső oldalán egy tapadó (pl. viasz) betét van elrendezve, mely a födélnek a papir­tömbre való szorításakor a legfölső papír­lapot magához köti s a födél fölnyitása al­kalmával kiemeli. A találmány tárgyának egy foganatosítási példája 1. ábrán metszetben, 2. ábrán távlatilag van föltüntetve. A (7) dobozban a papirlaptömböt a fölső (8) szegélyek tartják; az engedékeny, pl. kartonpapirból készült (3) födél belső olda­lára a (9) tapadó (pl. viasz) betét van rög­zítve úgy, hogy ha a födelet jól leszorítjuk s ezáltal behorpasztjuk, a (9) betét hozzá­tapad a legfölső (1) papírlaphoz s a födél nyitásakor kihúzza a dobozból. . SzBADALMI IGÉNY. Papirlapadagoló doboz vagy tartály, jelle­mezve azáltal, hogy engedékeny födele belső oldalának közepe táján egy tapadó betét van elrendezve, mely a födélnek a dobozkában lévő papirlaptömbre való szorításakor a fölső papírlapét magához köti s a födél fölnyitása alkalmával ki­emeli. (1 rajzlap melléklettel.) Dallas részvénytársaság nyomoája euoapcstbn-

Next

/
Thumbnails
Contents