63049. lajstromszámú szabadalom • Palackzár

Megjelent 1914. évi április hó 11-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6B049. szám. XVIII/d. OSZTÁLY. Falackzár. GEISLER PAUL KERESKEDŐ CÖLN-EHRENFELDBEN. Pótszabadalom az 59351. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1912 április hó 27-ike. A jelen találmány tárgyát tevő újításnak egy foganatosítási példája a mellékelt raj­zon van föltüntetve. A találmány olyan faj­tájú palackzárra vonatkozik, amelynél a süveg külső oldalán oldalt fölfelé hajlított fölszakító csíkokkal ellátott fémsüvegek al­kalmaztatnak. Az újításnál lényeges, hogy a fölszakítócsíkok fölfelé hajlított helyze­tükben biztosítva vannak, oly célból, hogy a zárósüvegeknek zárógépekben való föl­dolgozásánál a fölszakítócsíkok semmi kö­rülmények között se sérülhessenek meg. Ezt elérjük azáltal, hogy a fölfelé hajlí­tott fölszakítócsíkokat a süveggel pontozás vagy a süveg hasítékaiba való bevezetés útján összekötjük. A rajzon a biztosítás lehető esetei van­nak föltüntetve. (a) a süveget, (b) az oldalt fölfelé hajlí­tott fölszakítócsíkokat jelzi. A biztosíték (c)-nél pontozás útján, (d)-nél, pedig egy hasítókba való bevezetés segélyével van lé­tesítve. Látható, hogy nem jár semmi nehézség­gel, hogy a biztosítéknak kívánt föloldását ujjainkkal foganatosítsuk, avégből, hogy a fölszakítócsíkokat ismert módon működésbe hozzuk. Szabadalmi igény. Az 59351. sz. törzsszabadalomban védett palackzár változata, jellemezve a süve­gen fölfelé hajlított, a süveg hasítékaiba való bevezetés vagy pontozás útján a süveggel szemben biztosított szakító­csíkok által. (1 rajzlap melléklettel. PALLAS tí.SZVÉNYTÁRSASÁO NYOMDÁJA BU0APE6TC*

Next

/
Thumbnails
Contents