62993. lajstromszámú szabadalom • Javítások kévekötőgépekhez való ponyvákon

Megjelent li»14. évi április hó 9-én. MAGY. ^ K1R. SZABADALMI KOb HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6299B. szám. X/a. OSZTÁLY­Javítások kévekötőgépekhez való ponyvákon. MIRANDE ABRAHAM BERNARD JEAN RAOUL KERESKEDŐ SAVERDUNBEN. A bejelentés napja 1913 május hó 29-ike. Elsőbbsége 1912 junius hó 12-ike. Jelen találmány tárgya kévekötőgépek­hez való ponyva, melyen eszközölt javí­tások által a szalmának a lécek és a vá­szon között való megakadását, továbbá a lécek törését és az üzem fönnakadását elkerülhetjük, az esetleg szükségelt javítá­sokat pedig egyszerűsbbíthetjük. A találmány tárgya a mellékelt rajzo­kon ábrázoltatott és pedig az 1. ábrán fölülről, a 4. ábrán pedig alulról nézve. A 2. ábrán csavaranyával ellátott csavar­orsó látható, a 3. ábrán pedig behelyezett acélléc a csa­varokkal való rögzítés előtt van föl­tüntetve. Az (A) vászonponyva (1., 4. ábra) belső fölületére varrt, tokot alkotó (B) bőrsza­lagokkal, továbbá a széleket képező var­rott (C) bőrszalagokkal (3., 4. ábra) van ellátva, melyek bizonyos közökben nyílá­sokkal bírnak, melyeken át a (B) bőrsza­lagok által képezett tokokba vasléceket* lehet betolni. A furatokkal ellátott (D) acéllécek (3. ábra) a tokokban lapos fejű, csavaranyá­val ellátott csavarok segélyével vannak rögzítve; az acéllécek a vásznon majdnem teljes szélességében végigérnek és annak feszességét biztosítják. A csavarok lapos (E) feje a tokokat képező bőrbe van mélyítve, míg (G) orsó­juk a lécek furatain átlépve, a vászonból szükség szerint kiemelkednek; rögzítésü­ket az (F) csavaranya biztosítja. A csa­varok hevederek, szíjak és a léceknek a vászonhoz való erősítésére szolgálnak, to­vábbá a gabonának egyik ponttól a má­sikhoz való szállítását elősegítik. A vászon és a csavaranyák között a (H) bőrlapocskák vannak elrendezve, melyek középen a csavarorsó átbocsátása céljá­ból lyukasztva vannak és a rozsdaképző­dés megakadályozására szolgálnak. A bőrből való négy (I) heveder egy­mástól egyenlő távolságban két-két csa­var segélyével a második és harmadik léchez vannak erősítve (4. ábra). Szabad végük több lyukkal van ellátva és közel a vászon széléig ér; ezen hevederek a vá­szonponyvának a gép hengerein való ki­feszítésére szolgálnak. Az egymástól egyenlő távolságokban el­rendezett négy (I) bőrszíj (K) csattal van ellátva (1., 4. ábra). Ezen szíjak a vászon másik oldalán a hevederekkel szemben

Next

/
Thumbnails
Contents