62972. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet kőzetfúrógépek fúrójának megerősítésére

Megjelent 1914=. évi április hó 9-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 62972. szám. XIJ/a. OSZTÁLY­Szerkezet közetfúrógépek fúrójának megerősítésére. MAGYAR SIEMENS-SCHUCKERT-MÜVEK VILLAMOSSÁGI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1912 december hó 31-ike. A találmány értelmében a közetfurógépj­nek forogva működő fúrója a tartójának forgó részére oly módon erősíttetik meg, hogy a furólyukban adott esetben tete­mesb súrlódási ellenállás dacára is hossz­irányban előre és hátra mozgatható legyen. A mellékelt rajz 1. ábráján a fúrógép (a) orsója, amelynek hajtására (c) fogaskerék szolgál, golyós csapágyakban forog, ebben az orsóban (d') szöggel van a fúrót az or­sóval együtt forgató (d) csap megerősítve. E csap eleje félig el van véve (1. a 2. áb­rát) és a megmaradt (e) félhengerbe az (f) horony van bevágva (1. és 3. ábra). A fúrónak az (a) orsó furatába ponto­san beleillő (g) agya (4. ábra) a végén szintén úgy van megmunkálva, hogy (h) félhengert alkot, rajta (i) horonnyal. A fúrót, amidőn a gép áll, az (a) orsó fura­tába oly mélyen toljuk be, hogy a (h) fél­henger homlokvége az (m) csap homlok­lapjához ütközzék és aztán kissé jobbra elforgatjuk, amidőn a (k) és az (1) orra az (e) és a (h) félhengerek (i) és (f) hor­nyaiba kapcsolódik. Minthogy a fúrógép munkaközben az 1. és a 3. ábrában látható nyilak irányában forog, a fúrót hossz­irányban akár előre, akár hátra mozgat­hatjuk anélkül, hogy a fúrógépről lekap­csolódnék. Ezt a szerkezetet mindenféle más rend­szerű fúrógépnek hosszant eltolható orsó­jára erősített fúrófejben is alkalmaz­hatjuk. SZABADALMI IGÉNY. Szerkezet közetfúrógépek fúrójának meg­erősítésére, jellemezve a fúró agyán és a fúrót hajtó csapon kiképezett félhen­gereken, összetolt állapotukban, egy­máshoz képest eltolt hornyok által, amelyekbe a csap és egy félhengereken megfelelő orrok a gép működése köz­ben bajonettzárszerűen kapcsolódnak. (1 rajzlap melléklettel.) PAU-AS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUOAP«T»»

Next

/
Thumbnails
Contents