62908. lajstromszámú szabadalom • Kompoundverőcső

Megjelent 1914. évi április lió 4-én. MAGY. KIB. SZABADALMI JBS HIVATAL SZABADALMI. LEÍRÁS 62908. szám. XVII/d. OSZTÁLY-Kompoundverőcső. THE SIMPLEX CONCRETE PILING COMPANY CÉG WASHINGTONBAN. A bejelentés napja 1912 angasztas hó 1-je. Olyan betoncölöpöknek, a talajban való alakításánál, amelyeknek átmérője fölfelé nagyobbodik, jelen találmány értelmében hengeralakú verőcsövet használunk, a melynek fölső részét eltolható kúpalakú verőcsö veszi körül. Az ilyen kom­poundverőcsővel olyan betoncölöpök ké­szíthetők, amelyek fölül elég nagy átmérő­vel bírnak úgy, hogy pl. minden nehézség nélkül egy oszlop alaplapját fölvehelik. A rajzon az 1. ábra a talajba vert, két részből álló kompoundverőcsövet mutat hosszmetszet­bei^ a 2. ábra a belső verőcsövet mutatja hosszmetszetben, amidőn az a betonnal megtöltött cölöplyukból részben ki van húzva, a 3. ábra a kész betoncölöpöt mutatja hosszmetszetben. A belső (A) verőcső hengeralakú és hossza a cölöplyuk mélységének felel meg. Alsó végén a belső (A) verőcső célsze­rűen gyürűalakú (a) erősbítéssel van el­látva, amely azzal szilárdan össze lehet kötve. Ezen gyűrűalakú (a) erősbítés he­lyett egyes csapok vagy toldatok is hasz­nálhatók. A belső hengeralakú verőcsö alsó végén továbbá az öntött vasból vagy acélból való oldható (B) csúcs van elren­dezve, melynek fölül kifelé nyúló válla van. Vékonyabb részével a csúcs a hen­geres belső csőbe nyúlik úgy, hogy a cső­nek a földbe való beverésénél vállával a hengeres belső verőcső alsó széléhez fek­szik. A (B) csúcs külső átmérője célsze­rűen nagyobb a hengeres verőcső külső átmérőjénél úgy, hogy kissé nagyobb át­mérőjű cölöplyuk képződik és a cső be­verésénél a súrlódás csökken. A hengeralakú (A) verőcsövet a fölfelé bővülő (D) cső veszi körül. Ez a külső cső alsó végén szintén gyürűalakú (d) erősbítéssel van ellátva. Az (A) belső csö kihúzásakor ennek (a) toldata a (D) cső alsó (d) végébe ütközik és így a (D) csö­vet magával viszi (2. ábra). A (D) cső alakja kúpalakú lehet, amint a rajzon látható, de más alakkal is birhat aszerint, amilyenre a kész betoncölöp ki­bővülése alakítandó. Az (F) verősisak úgy a hengeralakú (A) csövet, mint a (D) csövet fedi és kari­mával van ellátva, amely a két cső közzé lép és ezek viszonylagos helyzetét bizto­sítja. A verősisak verőtuskóval van el­látva, amely verőkos ütéseit a verőcsőre átviszi. Mindkét verőcsövet együtt a kí-

Next

/
Thumbnails
Contents