62893. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés tetőgerinccserép készítésére

Megjelent 1914. évi április hó 4-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI fBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 6289B. szám. XVII/e. OSZTÁLY­Eljárás és berendezés tetőgerinccserép készítésére. PREIBSCH HEINRICH FÜTŐ MEISSEN/M ZEHRENBEN. A bejelentés napja 1913 január hó 24-ike. A találmány tárgya oly eljárás és be­rendezés, melynek segítségével a tetőge­rinccserepek rendkívül gyorsan és olcsón előállíthatók. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyához tartozó berendezés egy kiviteli alakja van föltüntetve és pedig az 1. ábrán a cserép kézi mintája, a 2. ábrán az előformázó gép oldalné­zete, a 3. ábrán ugyanaz fölülnézetben, a 4. ábrán ugyanaz elölnézetben, az 5. ábra az áteresztőnyílással ellátott for­mázólap orral biró cserepek számára, a 6. ábrán az előbbi orrnélküli cserepek számára, a 7. ábrán a lyukasztószerszám oldalné­zetben, a 8. ábrán az utánformázó és lyukasztó­gép oldalnézetben, a 9. ábrán ugyanaz fölülnézetben, a 10. ábrán egy orral biró kész cserép fö­lülnézetben és elölnézetben, míg a 11. ábrán hasonló módon egy orrnélküll cserép van ábrázolva. A berendezés működési módja a kö­vetkező: A képlékeny halmazállapotú agyagrúd a sajtolóból folytonos nyomás alatt az előformázó gépnek a cserép alakja sze­rint ívelt alakú és kicserélhető- (a) át­eresztőnyílásán át a cserépnek megfelelő alakú és vízzel állandóan benedvesített (b) helytálló párnára jut s ott a (c) kés segítségével mellső végét egyenesre le­vágjuk. Ha a cserép az (a) áteresztő nyí­lás alakja szerint orral is bír, akkor az orr­nak bevágására a (c) késsel egyesített (d) kés szolgál. Az így előformázott cserép a folytonos nyomás, illetve az agyagrúdnalí előretolása folytán rámegy az elébe tar­tott (f) kéziformára (3. ábra pontozva), miközben az (f) formát is tartó kocsiáll­ványon két oldalt alkalmazott (e) falak lyukain keresztül víz fecskendeztetik a cserépre s a (c) késsel az agyagrúdtól el­vágatik. Ekkor azután a cserepet az (fi kézi forma segítségével a kocsialvázról át­visszük az utánformázó gépre, hol a (g) szánkón a cerép először is a (h) késsel ta­lálkozik, mely a cserepet lesimítja, azután pedig a (k) görgők körül alkalmazott s (i) fémlapokkal merevített (1) nemezszala­gok közé kerül, melyek a cserépnek a jel­legzetes kúpos alakját adják meg. Ugyan­ekkor a cserép előre tolása közben az (f) kézi formájával megüti a lyukasztószer­számnak (m) ütközőjét úgy, hogy az (n)

Next

/
Thumbnails
Contents