62842. lajstromszámú szabadalom • Sötétben világító kapcsológomb vagy fogantyú

Megjelent 1914. évi március hó 28-án. MACiV. KIR. SZABADALMI 11® HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 62842. szám. VII/g. OSZTÁLY­Sötétben világító kaposológomb vagy .fogantyú. YOIGT & HAEFFNER AKTIENGESELLSCHAFT CÉG M/M FRANKFURTBAN. A bejelentés napja 1913 május hó 13-ika. A jelen találmány magában véve ismert, sötétben világító kapcsoló-gombokra vo­natkozik. A találmány abban áll, hogy a kapcsoló-gombba vagy fogantyúba egy lencsét helyezünk be, amely alá rádiumot vagy rádiumtartalmú világító miasszát te­szünk. A lencse alkalmazása folytán a jó és messziről látható világításhoz olyan csekély mennyiségű rádium szükséges, hogy egy a sötétben jól világító kapcsoló­gomb, vagy fogantyú minden tekintetben kielégítő módon előállítható. Ez a lehető­ség az eddig ismert, sötétben világító kap­csoló-gomboknál nem volt megadva és pedig egyrészt az alkalmazott világító­massza megválasztása folytán, amelyet nappali, illetve napfénnyel kellett meg­világítani, másrészt pedig mert a jó világí­táshoz a világítómasszából nagy mennyi­ség volt szükséges. A rajzon a találmánynak példaképem foganatosítási alakja gyanánt egy kap­csolófogantyú van föltüntetve. Az 1. ábra a fogantyú oldalnézete, a 2. ábra elölnézet, részben metszet és a 3. ábra alaprajz. Az (1) kapcsolófogantyúnak kivágásá­ban (2) lencse van elrendezve. Ezen lencse alatt (3)-nál csekély mennyiségű rádium vagy rádiumtartalmú világítómassza van elhelyezve. Természetes, hogy egy lencse helyett több lencsét is lehet a kapcsolófogantyún elhelyezni. Úgyszintén az is természetes, hogy a lencsét az alatta lévő világító­masszával a kapcsoló más helyén is lehet alkalmazni. SZABADALMI IGÉNY. Sötétben világító kapcsoló-gomb vagy fogantyú, jellemezve azáltal, hogy a kapcsoló-gombban vagy fogantyúban vagy a kapcsoló egy másik helyén egy vagy több lencse van alkalmazva, amely alá csekély mennyiségű rádium, vagy rádiumtartalmú világítómassza van helyezve. (1 rajzlap melléklettel.) PAULAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents