62813. lajstromszámú szabadalom • Fölhúzásra kész légabroncs mótoros járművek számára

Megjelent 1914. évi március hó 24-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI ]BBr HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6281B. szám. XX/a. OSZTÁLY. Fölhúzásra kész légabroncs mótoros járművek számára. STUNGO JOSEF MÉRNÖK BERLINBEN ÉS MINT FELERÉSZBEN JOGUTÓDJA SCHNEIDER WILLIAM SZOLG. KIV. FŐHADNAGY CHARLOTTENBURGBAN. A bejelentés napja 1912 október hó 8-ika. A találmány tárgya oly légabroncs, amely a kerékre szükség esetén igen egyszerűen és gyorsan fölhúzható. Ennek folytán a lég­abroncsoknak útközben való megsérülése jelentéktelen akadállyá válik, minthogy en­nek bekövetkezése esetén a készen magá­val vitt abroncsot egyszerűen ráhúzzuk a sérült helyett a keréktalpra. Míg ezideig az országúton sok fáradságot igénylő módon szerelendő gumiköpenyeket vagy levehető talpakra szerelt köpenyeket, vagy pedig teljes, készen rászerelt köpeny­nyel ellátott kerekeket kellett a sérült légabroncsok pótolhatása céljából a kocsin magával vinni, a találmánybeli légabroncs alkalmazásánál készen szerelt abroncsokat keréktalp nélkül, tehát sokkal könnyebb és nem rozsdásodó alkatrészeket vihetünk a kocsin magunkkal, amelyek még1 azon előny­nyel is bírnak, hogy igen könnyen, szerelő­emelők vagy más speciális szerszámok nél­kül hozhatók föl a kerékre. A mellékelt rajzon a találmány tárgya példaképem fogatatosítási alakjában van föltüntetve, még pedig az 1. ábrán keresztmetszetben, a 2. ábrán pedig részleges oldalnézetben. | Az (a) gumiköpeny azon helyeken, ahol eddig a talpon vialó rögzítésre szolgáló peremdudorok voltak, nagyobb (b) vástar gításokkal van ellátva, amelyekben fémből vagy más szilárd anyagból készült (c) gyű­rűk vannak ágyazva. A (b) dudorok egy­másnak ütközőrészei sík fölületekkel van­! nak határolva és több (d) csavarszög által, I amelyek e dudorokon keresztülhatolnak, foglaltatnak össze. E célból a (d) osapszö­gek az egyik oldalukon (e) fejjel és a má­sik oldalon (f) csavaranyával, vagy pedig mindkét végükön kúpos csavaranyákkal vannak ellátva. Csavarcsapszögek helyett természetesen más alkalmas kapcsolószer­kezeteket is használhatunk. A (d) csapszö­gek (h) végei csapok gyanánt vannak ki­képezve. Az abroncs összecsavarolt állapo­tában annak belső oldalán az (i) keréktalp szélességében egy sima hengeres fölület keletkezik. Az abroncs belső átmérője olyan­nak van választva, hogy az a talpra jól illően rátolható legyen. A (d) csapszögek (h) végei szögalakú (1, m) fémpántokba kapaszkodnak, ame­lyek egymástól bizonyos távolságban van­! nak a kerékkoszorún alkalmazva. Az (1)

Next

/
Thumbnails
Contents