62790. lajstromszámú szabadalom • Hajfésű hajápolókészülékekhez

Megjelent 1914. évi március hó 34-én. MAGY. fdtof KIR. SZABADALMI WBSb HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 62790. szára. VI/c. OSZTÁLY-t Haj fésű hajápolókészülékkel. PILLÉR KÁLMÁN CSENDŐRÓRSVEZETÖ KÁLDON. A bejelentés napja 1913 májas hó 16-ika. A hajápoláshoz hozzátartozik tudvale­vőleg a hajnak időszakosan zsírral, vagy olajjal való bekenése. Ezen művelet azon­ban a kezeknek szükségszerű bezsírozása folytán aránylag sok időt vesz igénybe és kényelmetlen, miért is gyakran előfordul, hogy tisztán kényelmi szempontból elha­nyagoljuk hajunknak ápolását. Jelen találmány fönti hátrányokat az­által küszöböli ki, hogy a fésűnek nyelét tartányként képezi ki, melyben a szüksé­ges kenő, vagy esetleg gyógyító-folyadék elhelyezhető és ahonnan az kezünkkel gyakorolt nyomásra a fésű fogai k,özé jut. Mellékelt rajzon látható jelen találmány egyik példaképem kiviteli alakja: 1. ábra a találmány oldalnézetét, 2. ábra metszetét 1. ábra 2—2 vonala szerint, 3. ábra metszetét 1. ábra 3—3 vonala szerint 4. és 5. ábrák egy részletének metszetét nagyobb léptékben, kétféle helyzetben tüntetik föl. A találmány lényege tehát, hogy a (9) fé­sünyél folyadéktartányként van kiké­pezve, mely (8) csövön át csatlakoz'k a fésű hosszirányában elrendezett (6) el­osztó-csővel, melyből (12) elágazások tor­kolnak be az egyes (14) fésű-fogak közé. A (6, 12, 8) csőrészek a fésű anyagából egy darabban is készülhetnek; a (9) nyél, mely maga üreges, kétoldalt rugalmas (10) oldalfalakkal lehet ellátva, melyek­nek benyomása által a tartánv folyadék­tartalma a csövekbe nyomul. A tartány? (11) elzárható, töltőnyiláson tölthető után. Az 1. ábra szerinti kiviteli alaknál a (6) closztócső külön darab, mely a fésűnek (5) hosszirányú résébe illesztetik bele és apró (6') nyúlványai illenek be a fésű anyagában kiképzett (12) furatokba. A (6) csőnek helyzetében való rögzítésé, a cső végére csavarodó (7) anya segélyével tör­ténik, mely 4. ábra szerinti helyzetben helyeztetik be az (5) résbe, azután pedig az 5. ábra szerinti helyzetbe csavartatik, miáltal a (6) csövet, melynek másik vege a fésű anyagának megfelelő kis bevágá­sába illeszkedik, helyzetében rögzíti, egy­idejűleg pedig a (8) cső felé el is náti. A (9) nyélben esetleg 3. ábra szerint kü­lönálló (10) tartány lehet elrendezve, mely az olajozókhoz hasonlóan rugalmas oldalfalakkal van ellátva. A találmány működése és használati

Next

/
Thumbnails
Contents