62754. lajstromszámú szabadalom • Eljárás parfümgyöngyök készítésére

Megjelent 1»14. évi március lió 21 -én. MAGY. ggjv KIR. SZABADALMI «Ba HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 62754. szám. m/a. OSZTÁLY. Eljárás parfümgyöngyök készítésére. JANETZKY HELÉN MAGÁNZÖNÓ KASSÁN. A bejelentés napja 1913 február hó 3-ika. Ismeretes, hogy parfümmel való illatosí­tás hátránya, hogy ha bármily finom szó­róval permetezzük is szót, az csak egy fö­lületet illatosít ós tekintve, hogy ezen par­füm alkoholt is tartalmaz, az gyorsan párolog «1, miáltal rövid ideig erős illatot áraszt, mely rövid idő után az illatosítás teljesen megszűnik. Jelen találmány tárgya oly eljárás, amely­nek segélyével parfümgyöngyök készíthetők, amelyek tulajdonképen darabosak és a le­vegőn lassú oxidálás által az azokba itatott parfümöt szabaddá teszik ós így az anyag állandó, egyenletes illatot terjeszt. Az illatosító anyag minősége és mennyi­sége természetesen változtatható, erősbít­hető és így különféle célra használható, úgyszintén célszerűen alkalmazható ruhák eltevésénél naftalin helyett is, mivel a ru­hát egyenletesen és állandóan telítik, ami a molytermelést megakadályozza. A találmány lényegében: nátrium sulfuricum cristallisatum majo­rum, nátrium sulfuricum cristallisatum mi­norum, nátrium sulfuricum cristallisatum puriss­perlatum, | nátrium sulfuricum commune dilapsum | nátrium sulfuricum depuratum dilapsum, vagy ezekhez hasonló ásványi vagy más sófajoknak fölületén egyenletesen megosz­tott alkoholmentes virágolajok, vagy szín tétikus illatos anyagok, amelyek az oxidá­dálást elősegítik és a fölületén lévő illatos anyagot az oxidálás aránya szerint sza­baddá teszik. Az eljárás, mely szerint a parfümgyön­gyök készülnek, a következő: A nátrium sulfuricumhoz állandó keverés közben hozzáadagoljuk az illatosító anya­got, melyet az magába szív, miután tovább keverjük, miáltal az egyenletesen itatva lesz az illatosító anyaggal. Az így telített nátrium sulfuricumot zárt edényben szállítjuk és szükség esetén az illatosítandó helyiségben szétszórjuk, avagy az illatosítandó íuhába helyezzük. A szabad levegőre tett nátrium sulfuricum a levegő­vel érintkezve, annak nedves részelt leköti, miáltal a nátrium sulfuricumba fölszívott illatosító anyag szabaddá válik és egyenle­tes illatot terjeszt. Természetesen ezen találmánynál hasz­nált anyagok a célnak megfelelően bármily anyaggal itathatok és különféle nagyságban és alakban hozhatók forgalomba.

Next

/
Thumbnails
Contents