62747. lajstromszámú szabadalom • Szárítóberendezés tolóablakokhoz

Megjelent 1914. évi március lió 31-én. MAGY. ^^ KI II. SZABADALMI iBM HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 62747. szám. VJII/C. OSZTÁLY. Szorítóberendezés tolóablakokhoz. HALÁSZ-FÉLE SZABADALMAKAT ÉRTÉKESÍTŐ RÉSZVÉNY­TÁRSASÁG CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1912 november hó 4-ike. Nagyobb, különösein épülettolóablakokat •eddig egyáltalában nem tömítettek, mint­hogy az ablakkeretnek a tömítéshez való odaszorítására és a nyitás és zárás közben a tömítéstől valjó távoltartására nem is­mertek módot. Kisebb tolóablakok tömíté­sére alkalmaztak ugyan az ablakkerethez rugalmasan odaszorított szorító kereteket, mimellett az ablakkeret szorosan oda­nyomatik az ablaktokon elrendezett tömítő anyaghoz. Ezeknél a berendezésieknél azon­ban erős rugókat kell alkalmazni, melyek az ablak föl- és letolásánál a tömítőanya­got erősen igénybeveszik. Ezen hátrány ki­küszöbölésére a tolóablakokat görgők al­kalmazásával úgy szerkesztették, hogy a rúgónyomást az ablak föltolásának, illető­leg lebocsátásának idejére kiiktatták és a szorító keret csak az ablak zárt helyzetéi­nél lépett működésbe. A rugók és a szorító keret alkalmazása azonban különösien épületeknél nem állja meg helyét, mivel a nagyobb méretű ke­ret csakhamar megvetemedik és a rugók is fölmondják a szolgálatot. Ezen hátrányok elkerülésére a találmány értelmében sem rugókat, sem szorító kere­tet nem alkalmazunk, hanem az ablakke­retet egy, az ablaktokhoz csuklósan erő­sített, ki- és belendíthető hosszanti szélé­vel az ablakkerethez fekvő hosszanti léc segélyével szorítjuk a tömítéshez. A találmány tárgyát képező szorítóberen­dezés a mellékelt rajzon példakép vett fo­ganatosítási alakjában keresztmetszetben van föltüntetve. Az ablaktok az ellensúly fölvételére szo­kásos módon üregesen van kiképezve és két párhuzamos kiálló (1, 2) fala között egy­részt az ismeretes módon vezetett (3) ab­lakkeretet, másr észt p edig a találmány tár­gyát képező szorítóberendezést veszi föl. Utóbbi egy, a (2) tokfalhoz (4) csuklók segélyével erősített, az ablaktok hosszán végigmenő (5) szorító lécből áll, mely belső hosszanti szélén célszerűen le van kere­kítve, külső oldalán pedig a működtetés céljából (7) fogantyúval van ellátva. Az ablakkeret és az (1) tokfal között a szokásos (6) tömítőanyag van az (1) falon elrendezve. Az ablakkeret föl- és letoliása közben az (5) iszorító léc vonalkázottan föltüntetett helyzetébe van kiforgatva úgy, hogy az ab­lakkeret a (6) tömítőanyag teljes; kimélése mellett föltolható és lebocsátható.

Next

/
Thumbnails
Contents