62732. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szálak filmek vgy más effélék előállítására viszkozéból

Megjelent 1914. évi március hó Síl-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 62732. szám. XIV/a/1. OSZTÁLY Eljárás szálak, filmek, lemezek vagy máseffélék előállítására viszkózéból. VEREINIGTE GLANZSTOFF-FABRIKEN A.-G. CÉG ELBERFELDBEN. A bejelentés napja 1912 december hó 19-ike. Elsőbbsége 1912 április hó 13-ika. Formált termékeknek viszkozéoldatokból való kicsapására előnyösnek bizonyult oly savaknak magukban vagy sóikkal együtt való alkalmazása, melyek a viszkózé nátron­jával szétfolyó sókat alkotnak. Gélszerű már most ez esetben már eleve hozzáadandó só gyanánt nem szulfátokat, hanem az, illető savnak pl. nátronsóját al­kalmazni. Ily olcsó savak gyanánt a zsír­savsorozatnak nem illó savjai, mint a tej­sav és glikolsav, jönnek tekintetbe. Ha pl. tejsavas nátron telített oldatának 1 literjét pl. 140 g. tejsavval elegyítjük, akkor ezáltal viszkozéoldat alkalmazásánál a centrifugáló eljáráshoz kitűnő kicsapó fürdőt kapunk, mely kielégítő lehúzási se­bességet tesz lehetővé. A kicsapott szál to­vábbi kezelése tetszőleges módon fogana­tosítható az ismert eljárások szerint. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás szálak, filmek, lemezek vagy más effélék előállítására viszkózéból, mely abban áll, hogy viszkozéoldatot oly föl­melegített kicsapó fürdőn vezetünk át, mely tejsav vagy glikolsav valamely só­jának (célszerűen nátriumsójának) ugyan­azon savval kevert oldatából áll. PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTÉN

Next

/
Thumbnails
Contents