62731. lajstromszámú szabadalom • Önműködő vasúti kocsikapcsoló

Megjelent 1914. évi március hó Síl-én. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 62731. szám. v/b. OSZTÁLY. Önműködő vasúti kocsikapcsoló. GYÓRY ISTVÁN ÉS GERGELY PÉTER KOVÁCSOK VAJSZLÓN. A bejelentés napja 1910 december hó 2-ika. Jelen találmány tárgya oly vasúti kocs- | kapcsoló készülék, melynek alkalmazása j mellett a kocsiknak egymáshoz be- vagy egy- . mástól kikapcsolását egy pillanat alatt esz­közölhetjük anélkül, hogy a vonatot meg kellene állítani, vagy újra elindítani. Ez, mint ismeretes, eddig rendkívüli időt vett igénybe és sok akadályba ütközött. Azonkívül a kocsik be- és kikapcsolása oldalról történik és így sok szerencsétlen­ségnek vehetjük elejét. A találmány lényegében egy, az ütköző­vel kapcsolatos bekapcsoló szerkezet, amely az akasztót tartó tengelyt hozza műkö­désbe és a horgokat egymásba ereszti és amely egy oldalra egymásból kiemeli. A mellékelt rajzon a találmány egyik ki­viteli alakja van föltüntatve: 1. ábrán egy kocsi összekapcsolt álla­potban, 2. ábrán a kocsikapcsoló elölnézetben, 3. ábrán oldalnézetben, 4. ábrán a kocsikapcsoló horogrészlet­ben, 5. ábrán alaprajzban, a 6. és 7. ábrák pedig részletek. (a) a kocsi, (1. ábra), (f) az ütközők, (e) a főtengely, amely az (m) és (b) csapágyak­ban nyugszik. Ezen (e) főtengelyre vannak erősítve két oldalt (2. ábra) a (g) be- és ki­kapcsolókarok. Az (e) tengely (1) rugóval van ellátva, mely azt lefelé forgatni igyek­szik. Ezen főtengelyre van erősítve az (s) foggal ellátott kerék, valamint az (i) horogé amely a (k) akasztóhoz a (j) láncszem se­gélyével van kaposolva (4. ábra). Ezen (k) akasztó a (p) csuklóval van a kocsihoz erősítve ós végén (k') horog­gal bír. Az (f) ütközőn fekszik (3. ábra) a (d, r> kettős kar, amelyet a (c) rúgó (7. ábra) le­felé szorít és amelynek (r') nyúlványa az (s) kerék megfelelő fogába kapaszkodik és az (e) tengelyt föltartott állásábanrögzíti • (n) a kocsi oldalára a kapcsolóhorog mellé erősített fül, amelybe az ellenkező kocsi (k) horga kapaszkodik. A (g) be- és kikapcsolókavok állásukban szintén rögzíthetők. A készülék működéss a következő: A (g) kart kissé fölemeljük, miáltal a vele kapcsolt (e) tengely elfordul, melyet az (s) kerék ezen helyzetében rögzít és fölemelve tartja a (k') horoggal ellátott (k> kapcsolóhorgot. Ha most a kocsit össze akarjuk kapcsolni, neki lökjük a másik kocsinak, miáltal az (f) ütközők a bennök elhelyezett rúgó összeszorítása által beljebb

Next

/
Thumbnails
Contents