62697. lajstromszámú szabadalom • Berendezés a normális légzés létesítésére

Megjelent 1914. évi március hó 155-én. MAGY. szabadalmi hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 62697. szám. VII/©. OSZTÁLY. Berendezés a normális légzés szabályozására vagy mesterséges légzés létesítésére. dr bayer hugó orvos wienben. A bejelentés napja 1912 augusztus hó 6-ika. Elsőbbsége 1911 november hó 4-ike. A találmány tárgya belégzési célokra, a normális légzés szabályozására vagy mesterséges légzés létesítésére szolgáló be­rendezés, melynek segélyével tetszés sze­rint normális, ozonizált, oxigénnel vagy por-, avagy gőzalakú gyógyanyagokkal elegyes levegő alkalmazható. E sajátos szerkezet révén az egyes léleg­zeteknél táplált levegő mennyisége változ­tatható és a be- és kilégzési periódus alatti légtáplálás, illetve légkiszívás több fázisra osztható úgy, hogy a ki- és belégzés lük­tetően mehet végbe. A készülék előnye, hogy a légzés mód­ját a szerkezet menete szabja meg, nem függ tehát a beteg akaratától és értelmé­től, mint az eddigi készülékeknél. Ezáltal kiküszöbölhetjük az ismert légzőkészülékek azon hátrányát, hogy a lebegő anyagrészecskék tökéletlen belég­zés folytán nagyobb részt a hátsó torok­falra és garatfödélre csapódnak le és csak kis mennyiségben jutnak a lég­utakba; az inhalálási levegőnek nyomás alatt lüktető táplálása nemcsak az összes légutaknak, hanem a szívnek és más belső szerveknek hatékony masszázsát is esz­közli. A légzés módja a szervek állapotának megfelelően orvosi javalat szerint szab­ható meg, miáltal belső fejlődmények lazítása és oldása, illetve exszudátok és transzudátok fölszívódása is indítható meg. A csatolt rajz 1. és 2. ábráján a ta­lálmány egy példája részben metszett mellső és oldalnézetben látható, míg a 3—7. ábrák egyes részeknek különböző foganatosítási alakjait mutatják. Az 1. ábrabeli példa lényegileg kéthen­geres szivattyúból áll, melynek (p, q) hen­gerei fölül nyitva vannak, alul pedig egy­egy szívó- és nyomólappal vagy (20, 21, illetve 22, 23) szívó- és nyomószeleppel vannak ellátva. A (p) henger (21) szívószelepe és a (q> henger (22) nyomószelepe a szabadba nyílnak, míg a (p, q) hengerek (20) és (23) szelepei (3, 5) merev vezetékekhez csatlakoznak, melyek hajlékony (2, 4) ve­zetékek révén vannak az (o) szájtölcsér két (m, n) toldatához kapcsolva). Az (m) toldatban a száj felé nyíló (s) szívószelep, az (n) toldatban pedig egy a száj felé zá­ródó (d) nyomószelep van elrendezve. Az (o) szájrészt a szivattyúval úgy kötjük össze, hogy a (p) henger (3, 2) nyomó­vezetéke az (s) szívócsapot tartalmazó (m) toldattal, a (q) henger (5, 4) vezetéke

Next

/
Thumbnails
Contents