62681. lajstromszámú szabadalom • Berendezés ekék és más talajmegmunkáló eszközök vontatására

Megjelent 1914. évi március hó lO-én. MAGY. KIR. szabadalmi jbff hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 62681. szám. X/a. OSZTÁLY­Berendezés ekék és más talajmegmunkáló eszközök vontatására. tumiati luigi tőkepénzes ferrarában. A bejelentés napja 1913 márcins hó 13-ika. A találmány ekék és egyéb talaj meg­munkáló berendezések számára való von­tatóberendezésekre vonatkozik és a szán­tásnak vagy hasonló műveletnek az eddi­ginél kevesebb költséggel való keresztül­vitelét teszi lehetővé, mimellett az alkalma­zott eszközök gyorsan működtethetők. A találmány tárgyát képező szállító- vagy vontatóberendezés ezenkívül lényegesen kisebb súlyú, mint az ismert hasonló szer­kezetek. A találmány alapgondolata az, hogy az | ekék vagy egyéb talajművelő eszközök vontatására önjáró kocsit alkalmazunk, mimellett a kocsi mozgatására szükséges vonóerőt nem a talajra, hanem a szántás Vagy hasonló művelet szándékolt irányá­ban a szántóföldön átfektetett egyetlen láncra gyakoroljuk. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát képező berendezés egy kiviteli alakja van ,föltüntetve és pedig az 1. ábrán a részeknek a szántás közben való elrendezése, a 2. ábrán a kocsi fölülnézete, a 3. ábrán ugyanannak elölnézete és a 4. ábrán a kocsi függélyes hosszmet­szete. j Az 1. ábrán (1) a szántóföld, melyen az I A—B vonal irányában akarunk szántani. A szántóföld két végén, az A—B irányra merőlegesen a (2, 3) láncok vannak kife­szítve, melyekhez a (4, 5) kampók útján a szántás irányában a szántóföldön átve­zetett (6) lánc van erősítve. Ez a lánc az ekét vontató (7) kocsit mozgatja. Ha a kocsi pályájának egyik végét el­érte, tehát az eke egy barázdát vont, a (6) lánc a (4, 5) kampók útján könnyen oly helyzetbe hozható, amelyben a ikocsit újabb barázda létesítésére mozgathatja. Az eke vontatására való kocsi egy kivi­teli példája a 2—4 ábrán van föltüntetve. A kocsi vasból vagy más anyagból készült (8) vázát két (9, 10) kerék tartja, melyek célszerűen az előzőleg vont barázdában járnak, hogy a kiborított földbe ne ütköz­zenek. Ha a kocsi pályája végét el­érte, a kerekek a következő barázda irá­nyába hozhatók. A kerekek vezérlése bár­mely ismert módon, pl. a (11, 12) kor­mányrudak útján történhetik, melyek (13, 14) csavarjai a vezérlő fogaskerékáttétel (15, 16) fogaskerekeibe kapaszkodnak. A kocsi a (17) kar útján a (18) támasztóke­reket tartja, mely célszerűen a még föl­j nem szántott talajon jár. A kocsin van elrendezve a vonóerőt ki-

Next

/
Thumbnails
Contents