62670. lajstromszámú szabadalom • Szelepnélküli vezérlés égési erőgépekhez

Megjelent 1914. évi március hó lO-én. MAGY. szabadalmi , KIR. hivatal SZABADALMI LEIRAS 62670. szám. V/d/2. OSZTÁLY­Szelepnélküli vezérlés égési erőgépekhez. österreichische stas-motor-gesellschaft m. b. h. cég wienben. A bejelentés napja 1912 julius hó 31-ike. Elsőbbsége 1911 október hó 2-ika. A találmány tárgya szelepnélküli vezér­lés égési erőgépekhez, melynél a szelepe­ket a henger forgó köpenye, vagy nyílá­sokkal ellátott és a hengerkamrában for­gatható hüvely helyettesíti. A mellékelt rajzon a találmány tárgya több példaképen vett kiviteli alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra a forgó hengerköpennyel ellátott mótor függélyes metszete, a 2. és 3. ábra egyenes vonalban mozgatott hüvellyel történő vezérlés oldalnézete, illető­leg metszete, a 4. ábra a mótor metszete ngyanazon hü­vellyel, mely azonban körforgó vagy lengő mozgást végez, az 5. ábra a hüvelyt mozgató vezérlőtárcsa elölnézete, a 6. ábra ezen hüvelyeket vezérlő másik vezérlőtárcsa metszete. A hengerköpeny (1. ábra), mely a (2) hü­velyen belül forgatható, alsó végén a (3) csigakerékkoszorúval van ellátva, mely a (4) csigába kapaszkodik és alkalmas módon magától a motortól nyeri hajtását. A henger­köpeny fölső része hosszhasítékokkal van ellátva és azt az (5) gyűrűs kamra veszi körül, mely a (6) szívó és a (7) kipuffogó nyílással áll összeköttetésben. A (8) hengerfej szegmenseivel a hengerbe nyúlik ; a szegmensek a következőképen vannak elrendezve: A (9) szegmens, mely­nek szélességé a henger hosszhasítékai ma­gasságának felel meg, a két részből álló (10) gyűrűt a belső hengerfalhoz szorítja. A tömítést közönséges (11) dugattyúszeg­mensek létesítik, melyek részben a nagy : szegmens alatt, részben fölötte vagy mind­kettő a nagy szegmens fölött vagy az alatt lehet elrendezve. A (8) hengerfél a (12) hasítékokkal van ellátva, melyek a (8) hen­gerfejen a nagy (9) szegmensen és a (10) gyűrűn mennek keresztül és időszakosan a hengerhasítékok fölé kerülnek. Mihelyt a henger üzembe kerül, az a (4) csigakerék által a hossztengelye körül el­forgattatik és be- és kiömlő hasítékok vagy nyílások váltakozó nyitását és zárását lé­tesíti, miáltal minden szelep vagy más ve­zérlőberendezés fölöslegessé válik. A henger forgatása tetszőleges máshajtó­szerv segélyével létesíthető és a henger­nek forgó mozgás helyett hossztengelye körül ide-oda lengő mozgást kölcsönözhe­tünk, melyet azáltal érhetünk el, hogy a hen gerre erősített görgőt az excentertengely nyolcasalakú hornyában vagy más módon vezetjük.

Next

/
Thumbnails
Contents