62602. lajstromszámú szabadalom • Tükörképkészülék

zh Megjelent 1914. évi február, Ló 27-én. MAGY. SZABADALMI KIR, HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 62602. szám. IX/h. OSZTÁLY. Tükörképkészülék. LUDWIG MACHO & GESELLSCHAFT M. B. H. CÉG WIENBEN. A bejelentés napja 1912 jullus hó 25-ike. Elsőbbsége 1911 augusztus hó 29-ike. Léteznek ugyan már tükörkészülékek át­látszó tükörbevonattal, mely alatt áttetsző képekkel ellátott szaiag megszakításokkal vezettetik és megállása közben a belső ol­dalról átvilágíttatik; a szalag egyik henger­ről a másikra és ismét vissza csévéltetik. Jelen találmány ily készülékre vonatkozik és a szalag megszakított mozgatását, vala­mint annak megfordítását eszközlő beren­dezés előnyös kiképzésében áll. A mellékelt rajzban a készülék egy foga­natosítás! példája van bemutatva; az 1. ábrán a készülék födél nélkül, a 3. ábra A—A vonala szerint vett metszetben van föltüntetve, a 2. ábrán a 3. ábra B—B vonala szerint vett metszet látható, a 3. ábrán a készülék szekrény nélkül fölül­nézetben van bemutatva. A készülék az (1) szekrény (2) fenekén van megerősítve; a szekrény (3) födőjébe (2. ábra) van beillesztve a (4) tükör, mely­nek bevonata átlátszó. A (4) tükör alatt az (5) vezetőhengereken és (6) vezötőléceken át az átlátszó (7) szalag van vezetve, mely az egyik szekrényfalhoz közel ágyazott (8) hengerről lecsévéltetik és a szembenfekvő szekrényfalhoz közel ágyazott (9) hengerre kényszermozgásban fölcséveltetik vagy for­dítva. Ezen (8, 9) hengereken a szalag vé­geivel van megerősítve. A szalag mozgatása az egyik vagy má­sik fölcsóvelőhenger hajtása útján történik. Ezen célból az (1) szekrényben a (10) elektromotor van alkalmazva, melynek (11) tengelyén a (12) csiga van megerősítve, mely a (13) csigakerékbe kapaszkodik. Ettől a (14, 15) és (16, 17, 18) fogaskerékáttétel útján a (19) tengely nyeri hajtását, mely a (8) és (9) fölcsévélőbengerek között van el­rendezve és mely végein a (20, 21) kúp­kerekeket tartja, melyeknek a (8) és (9) hengereken elrendezett (20l , 211 ) kúpkere­kek felelnek meg. A (19) tengely hossz­irányban eltolható úgy, hogy vagy az egyik, vagy a másik kúpkerék áll kapcsolatban és a megfelelő fölcsévélőhengert hajtja. A megfelelő fölcsévélőhenger hajtásának megszakítása céljából minden új képnek a (4) tükör alatt való beállítása után az átté­telnek egy és ugyanazon tengelyen meg­erősített (15, 16) kerekei között a (22) fogas­kapcsolás van alkalmazva, melynek mű­ködtetésére a következő berendezés szol­gál : Az üzemoldalon levő (6) vezetékléc (2. ábra) alatt a (23) tartón lefelé irányított függélyes (24) kar van ágyazva, mely föl­felé irányított, a (6) vezetékléc (25) kivá-

Next

/
Thumbnails
Contents