62521. lajstromszámú szabadalom • Mótoros eke az előre és hátrafelé való mívelésre szolgáló egy-egy ekesorozattal

Megjelent 1914. évi február hó 2<>-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 62521. szám. X/a. OSZTÁLY. Mótoros eke az előre- és hátrafelé való mívelésre szolgáló egy-egy ekesorozattaL PFEIFER FERENC MEZŐGAZDA RAVENSBURG/M OPPELTSHOFENBAN. A bejelentés napja 1913 március hó 21-ike. Jelen találmány tárgya mótoros eke az előre- és hátrafelé való mívelésre szolgáló egy-egy ekesorozattal, mely automobil mód­jára kötél vagy efféle segítsége nélkül csakis a hajtókerekeknek a földön való súr­lódása által mozgattatik és mely főkép erősen parcellázott földekhez alkalmas, melyeknél a köröskörül való szántáshoz kevés a hely. Az ilynemű ismert mótoros ekéktől a találmány tárgya abban külön­bözik, hogy a kocsiállvány a hajtókerék tengelyében vagy ezen tengely közelében egymással csuklósan összekötött, szabad végükön egy-egy irányítókerék által alá­támasztott két állvány keretéből áll az eke­test kereteinek fölvételére, melyek az állványkereteüben mozgástérrel bírnak és a kocsiülésről görgőn szaladó három beál­lítható vonóelem által magasságukban beál­líthatók. Minthogy ily módon az ekekocsi a talaj egyenetlenségeihez mindenkor alkal­mazkodik, azt érjük el, hogy az előre- és a hátrafelé való mívelésnél a hajtó- és az irányítókerekek állandóan érintik a talajt és pedig nyomás alatt, tekintet nélkül arra, hogy a kocsi teljesen a földön szalad-e (a mívelés kezdetén az első munkamenetnél), vagy pedig részben a barázdában szalad-e, minthogy az eketestek által emelt föld súlya és a talajDyomásnak függélyesen le­felé irányuló komponense a hajtókerekeket és egy irányítókereket megterhelnek és a földdel való súrlódást fokozzák, míg az egyik irányítókerék semmikép sem teher­mentesül úgy, hogy az üzembiztonság a legjobban van biztosítva. A berendezéssel továbbá elérjük, hogy az eketestek a kocsi mindenkori rézsútos helyzetéből függetlenül a kocsiülésről hozhatók a helyes helyzetbe a földbe és a talajba egyenletes mélységű munkára beállíthatók. A találmány tárgya a mellékelt rajzon egy kiviteli példán van bemutatva és pedig az 1. ábra a mótoros eke fölülnézete, a 2. ábra ugyanannak oldalnézete, a 3. ábra metszet az 1. ábra I—I vonala szerint, végűi a 4. ábra metszet az 1. ábra II—II vonala szerint, ahol is jobb szemléltetés céljából egyes részek el vannak hagyva. A mótoros eke kocsija két (1) és (2) állványkeretből áll, melyek a (3) csapszö­gek útján vannak egymással csuklósan ösz­szekötve. A keretek egyikében, pl. az (1) keretben két (4) és (5) hajtókerék van a (3)

Next

/
Thumbnails
Contents