62503. lajstromszámú szabadalom • Borona

SZABADALMI LEIRAS 62508. szám. X/a. OSZTÁLY­Borona. OLÁR PÁJA FÖLDBIRTOKOS PANCSOVÁN. A bejelentés napja 1913 március hó 27-ike. Jelen találmány tárgya oly borona, amely az eddigiektől eltérően, úgy van kiképezve, hogy azok összehajthatok, ill/ egy rúdra iölcsavarhatók. A találmány lényegében vasrudakból meghajlított láncos fogak, amelyet egy­másba kapcsolva, kiadják a boronát. A mellékelt rajzon a találmány példaké­peni kiviteli alakjai vannak föltüntetve: 1. íés 2. ábrán alkatrészei a 3. ábrán föltűnte tett boronának; a 3. lábra a boronát fölüínézetben, a 4. ábra pedig oldalnézetben ábrázolja. A 6. ábra a borona egyik kiviteli alak­ját [tünteti föl fölülnézetben, a 7. ábra oldalnézetben, míg az 5. ábrán részletben. A 12. ábrán a boronának egy további kivi­teli alakja Van elölnézetben, a 13. ábrán fölülnézetben, a 14. ábrán oldalnézetben, míg a 8., 9., 10. és 11. ábrákon részletben fök­tüntetve. (d) a borona rúdja, amelyre a vonólánc akasztható. Ezen rúdra vannak a (c) lánc­szemek segélyével az (a, b) boronaszemek erősítve, amelyek közül az (a) részek fél­szemek, Imíg a (b) részek az (a) félszemeket és a többi szemeket, összekötő láncok, amelyeknek lefelé nyúló orrai a borona­fejek. A 6. ábrán föltüntetett kivitelnél az (e) boronaszemek párhuzamosan haladó (g) ru­dakhoz vannak kapcsolva, míg a 13. ábrán föltüntetett kivitelnél az (i, j, k, l) bo­ronaszemek az (m) főrudakhoz vannak kap­csolva úgy, hogy ezen szemek minden irányban elmozdíthatók. A boronafogak, illetve láncszemek sű­rűbb és ritkább sorokból állíthatók össze és az így összeállított boronák több részben egymáshoz kapcsolva alkalmazhatók, míg az egyes boronák — tekintve, hogy azok apró szeniecskékből vannak összeállítva —szük­ség esetén fölhajthatok, összecsavarhatok és könnyen szállíthatók. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Borona, jellemezve a főrúdra szerelt és egymással összekapcsolt, lefelé álló fo­gakkal ellátott boronaszemek által, azon célból, hogy a boronák összehajthatók, illetve összecsavarhatok legyenek. 2. Az 1. alatt igényelt borona kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy az egymásba kapcsolt boronaszemek lánc­szerűen vannak kiképezve, azon célbóll hogy az egymásba akasztási helyen könnyen elfordíthatók legyenek. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA3 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEK

Next

/
Thumbnails
Contents