62500. lajstromszámú szabadalom • Szerszámnyél

Megjelent 1914. évi február hó 20-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 62500. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Szerszámnyél. NENDEL CARL HERMANN GYÁROS CHEMNITZBEN. A bejelentés napja 1913 március hó 31-ike. Elsőbbsége 1913 január hó 4-ike. A találmány oly szerszámnyelek tökéle­tesítését célozza, melyeknek furatában a szerszám rögzítésére egy csavaranya van elrendezne. A találmány egyrészt abban áll, hogy a szögletes csavaranya oly szo­rítóhüvely által rögzíttetik, melynek fölső része a csavaranyának a nyélből kinyúló részének megfelelően szögletesre van saj­tolva, másrészt abban, hogy a szorítóhü­vely alsó része csipkézve van. Az 1. lábra a nyél hosszmetszete, a 2. ábra a nyél végének nézete, a 3. ábra a nyélnek fölülnézete, a 4. ábra metszet az 1. ábrának A—B vo­nala szerint. Az (a) szorítóhüvely fölső (b) része a behelyezett (c) csavaranya nagyságának és alakjának megfelelően szögletesre van saj­tolva úgy, hogy ezen hüvely révén a csa­varanya helyzetében rögzíttetik. A nyél el­készítésekor a csavaranyát a szorítóhü­velybe szorítván, ezen két részt, a nyélre helyezzük, ráverjük, vagy rásaj toljuk, mire aztán az (a) szorítóhüvelynek csipkézett (d) alsó széliét a nyélbe benyomjuk. A nyél­ben a szögletes csavaranya fölvételére szolgáló nyílás hengeres alakú úgy, hogy a csavaranya éleivel a nyélbe be vágódik, míg a, nyél külső részét a szorítóhüvely akként fogja meg, hogy a nyél széjjelre­pedése meggátol tátik. Minthogy az (a) szorítóhüvely fölső része szögletes, a hüvely és a csavaranya egy csavarkulccsal megfogható és így a nyél a- szerszámnyákra szorosan rácsava­rolható. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Szerszámnyél, melynek furatában egy szögletes csavaranya van elrendezve^ azáltal j ellemezve, hogy a szögletes csa­varanya rögzítésére oly szorítóhüvely szolgál, melynek fölső része a csavar­anya kinyúló részének megfelelően szögletesre van sajtolva, különben pe­dig a nyélen ismert módon van meg­erősítve. 2. Az 1. alatt igényelt szerszámnyélnek egy foganatosítási alakja, azáltal jel­lemezve, hogy a szorítóhüvelynek alsó széle csipkézve van. (). rajzlap melléklettel.) PAU.AS RÉ8ZVÉNYTÁR8A8Á0 CIOMOÁJA BUDAPESTÉ*

Next

/
Thumbnails
Contents