62495. lajstromszámú szabadalom • Vezetőberendezés répaszedőkhöz, ekékhez és más gazdasági gépekhez

Megjelent 14114. évi február hó l9-é»: ISIAGY. •SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 62495. szám. X/a. OSZTÁLY. Vezetdberendezés répaszedöbhöz, ekékhez és más hasonló gazdasági gépekhez. DEBRECZENI MEZŐGAZDASÁGI GÉPGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉG DEBRECZENBEN. A bejelentés napja 1913 március hó 7-ike. Jelen találmány tárgya vezetőberendezés répaszedőkhöz, ekékhez és más hasonló gazdasági gépekhez. A találmány célja ki­küszöbölni az ismert szerkezeteknél mutat­kozó azon hátrányt, hogy a géppel csak nagy ívben lehet megfordulni és hogy egyen­lőtlen talaj megmunkálásánál a gép könnyen fölborul. A mellékelt rajz a találmány tárgyát példaképen répaszedőgépen mutatja, még pedig az 1. ábrán oldalnézetben, a 2. ábrán alaprajzban és a 3. ábrán részleges elölnézetben. A gép célszerűen az (1) kerekekből álló hátsó és a (2) kerekekből álló előtaligából áll. A két taligát összekötő és hátul a (3) talajmegmunkáló szerszámokat hordó, cél­szerűen U vasakból képezett (4) gerendely az előtaligával, illetve annak kerekeit hordó (5) tengelyével nincs szilárdan összekötve, mint az ismert szerkezeteknél, hanem mellső végével egyrészt magasságban eltolhatóan, másrészt két egymásra merőlegesen fekvő tengely körül elforgathatóan van elrendezve, tíhhez képest a (4) gerendely mellső vége az (5) tengellyel nincs közvetlenül össze­kötve, hanem csak közvetve a (6) kereszt­tartó közbeiktatásával, mely kerészttartó (7) pofái segítségével az (5) tengelyhez szilár­dan kötött (8) keretben függőleges irányban elmozgathatóan van vezetve. A (6) kereszt­tartóban a (9) vízszintes csap van ágyazva, mely hátul a (10) gyűrűben végződik; a (4) gerendely mellső vége villaalakú és a (6) kereszttartóval való összekötése oly módon történik, hogy a (10) gyűrűt a gerendely villaalaku végébe illesztjük és ezt a két egymásbaillesztett részt a körülbelül függő­leges helyzetbe jutó (11) csappal egymás­hoz kötjük. A (6) kereszttartó föl- és lefelé való moz­gatására a kereszttartóhoz a (12) csavar van szilárdan kötve, melybe a (13) forgattyú segítségével elforgatható (14) csavaranya kapaszkodik. A (14) csavaranya a (8) keret­hez úgy van kötve, hogy szabadon forgat­ható, de magasságban el nem tolódhatik. A csavaranya forgatásánál tehát a (12) csa­var le-, illetve fölfelé mozog. Célszerű a (12) csavart a (6) kereszttartón a 3. ábrán látható módon megerősíteni. E szerint a (2) csavar lent villaszerűén elágazik és ezen két ág vége a (6) kereszttartó két lapját össze­kötő (15) szögecseket fogja körül. A vonóerő a (4) gerendelyen levő (16)

Next

/
Thumbnails
Contents