62479. lajstromszámú szabadalom • Mentőkészülék közúti és vasúti járművekre

Megjelent 1914. évi február hő 19-én. MAGY. SZABADALMI IvIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 62479. szám. v/g/l. OSZTÁLY. Mentőkészülék közúti és vasúti járművekre. LICHTENSTEIN BÉLA ÓRÁS ÚJPESTEN. A bejelentés napja 1913 április hó 2-ika. Jelen találmány tárgya oly mentőkészülék, amely a kocsik elejére akasztva megakadá­lyozza a kocsi elé kerülő egyéneknek a kocsi alá való jutását és elütését. A találmány lényegében egy, a sinen haladó kerekeken nyugvó és a kocsi elejére akasztott hálóval bevont keret, amely elől a kocsivezetőhöz nyúló huzallal fölnyitható hidacskával van ellátva, amely fölnyitható akkor, midőn a kocsi elé kerülő egyén a hálóba esett és így annak leesése megaka­dályozható. A mellékelt rajzon a találmány példa­képem kiviteli alakja van föltüntetve: 1. ábrán oldalnézetben, 2. ábrán fölülnézetben. (a) A kocsi, amelynek elejére az (i, j) fülek vannak erősítve, mely fülekbe a (b) keret alsó és felső nyúlványa beakasztható. A (b) keret a (g) kerekeken nyugszik és elején a (h) tengely körül fölhajtható (f) hidacskával van ellátva, amelynek vége célszerűen gumi­ból, vagy kárpitozott rúdból áll és amely a kocsi elé nyúló és a (k) lábnyomóval csap körül elfordítható emelőkarra akasztott (1) huzalokkal fölnyitható. A (b) keret célsze­rűen hálóval, vagy más hasonló burkolattal van ellátva, oldalt pedig (c) szintén beháló­zott oldalkarral bír, amely a mentőkészü lékre kerülő egyéneknek oldalkiesését meg­akadályozza, azonkívül a keret felső része (d) párnával látható el. A találmány működése a következő: A mentőkészüléket a kocsi elejére sze­relt (i, j) fülekbe akasztjuk, amikoris a (g) kerekek a sinekre fekszenek. Az (f) hidacska (1) huzaljait a vezető helyére szerelt (k) láb­nyomó karjához akasztjuk. Ha a kocsi haladása közben a kocsi elé kerül valaki, úgy az (f) hídba ütközve a (b) keretbe esik, amiután a kocsivezető a (k) lábnyomót lenyomja és annak karja elfordul és az (1) huzalok az (f) hidacskát a pontozott állásba fölnyitják és. így a mentőkészülékbe kerülő egyén a leesés ellen biztosítva van. Természetesen jelen találmány az ismer­tetett kiviteltől számos eltéréssel is készít­hető anélkül, hogy ezáltal lényegében vál­tozást szenvedne. SZABADALMI IGÉNY. Mentőkészülék közúti és vasúti járművekre, jellemezve egy, a sinen haladó kis kere­ken nyugvó és a kocsi elejére akasztott

Next

/
Thumbnails
Contents