62462. lajstromszámú szabadalom • Csapódógyújtó be- és kikapcsolható késleltetéssel

Megjelent 1914, évi február lió 14-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMILEIRAS 62462. szárú. XIX/b. OSZTÁLY. Csapódógyújtó be- és kikapcsolható késleltetéssel. FRIED. KRUPP AKTIENGESELLSCHAFT CÉG ESSENBEN. A bejelentés napja 1912 december hó 9-ike. Elsőbbsége 1912 január hó 17-ike. Találmányunk tárgya csapódógyújtó be-és kikapcsolható késleltetéssel, melynél át­kapcsoló tag gyanánt egy a hossztengelyre merőlegesen ágyazott csap nyer alkalma­zást, amint az pld. egységes lövedékek számára szolgáló kettős gyújtóknál bizonyos körülmények között célszerű. Találmányunk célja ilyfajta gyújtók akként való kiképe­zése, hogy kikapcsolt késleltetés esetén a gyújtásnak meg nem engedhető elkésése elkerül tessék. A csatolt rajzon találmányunk példaké­pen vett foganatosítási alakja egy, egységes lövedékek számára szolgáló kettős gyújtón van föltüntetve, melynél a csap egyúttal az égőgyujtó gyanánt kiképezett időzetgyujtó­nak vagy a robbanótöltettel, vagy a grá­náttöltettel való összekötésére szolgál. Az 1. ábra a gyújtó tengelyirányú hossz­metszetét, a 2. ábra az 1. ábra 2—2 vonala szerint vett metszetét, részben nézetét, balról nézve, az egyik rész raás állásánál, a 3. ábra a gyújtó nézetét az 1. ábra (x) nyila irányában nézve tünteti föl. Az (A) gyujtótestben a (B) csap van for­gathatóan ágyazva, melynek forgástengelye a gyújtó hossztengelyét derékszög alatt metszi. A csapnak eltolás ellen való bizto­sítására egy a gyujtótestbe becsavart (C) gyűrű szolgál, mely a csap (bl) kúpos ré­szét veszi körül. A (B) csap belülfekvő vége (b2) kivágással van ellátva, melybe a (D) csapógyujtónak hátsó, a (dl) gyujtólabda­csot tartalmazó vége nyúlik be. A (b2) ki­vágás oly nagy, hogy a (B) csap belső vé­gén csak egy keskeny segmensalakú (b3) csík marad, melyben a (b4) késleltetőelegy van elrendezve, mely a csapnak az 1. ábrán föltüntetett állásában a (D) csapódógyujtótól a gránáttöltetig vezető útba van beiktatva. A csap ezen állásánál annak külső homlok­fölületén elrendezett (b5) jel (3. ábra) a (C) gyűrűn alkalmazott (cl) jellel áll szemben. A (D) esapódóg.yujtónak a (b2) kivágásba benyúló vége a rajzból látható módon úgy van kiképezve, hogy a (B) csap és az 1. és 3. ábrán föltüntetett helyzetéből mindkét oldal felé oly szöggel fordítható el, hogy a (b3) csík, amint az a 2. ábrán föl van tüntetve, a (D) csapógyujtóból kiinduló gyujtósugár számára az utat szabaddá teszi. A (B) csap (b5) jele a csapnak a 2. ábrán föltüntetett szögállásánál a (C) gyűrű (c2) jelével, ha pedig a (B) csap az 1. ábrának megfelelő helyzetből a 2. ábrának megfelelő helyzettel a gyujtóhossztengelyre való tekin-

Next

/
Thumbnails
Contents