62456. lajstromszámú szabadalom • Kerekes löveg az oldalirány finom beállítására való berendezéssel

Megjelent 1914. évi február hó 283-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 62456. szám. XlX/b. OSZTÁLY. Kerekes löveg az oldalirány finom beállítására való berendezéssel. FRIED. KRUPP AKTIENGESELLSCHAFT CÉG ESSENBEN. A bejelentés napja 1912 szeptember hó 5-ike. Elsőbbsége 1911 november hó 20-ika. A jelen találmány olyan kerekes löve­gekre vonatkozik, melyeknek az oldalirány finom beállítására való berendezésük van. A találmány célja ilyen fajta lövegeknél olyan elrendezés létesítése, mely lehetővé teszi a lövegnek egy előtte gyorsan tova­mozgó célra (pd. egy légi járműre) meg­szakítás nélkül való irányítását. A mellékelt rajzon a találmány példa­képen egy olyan lövegen való alkalmazá­sában van bemutatva, melynél a lövegtalp az oldalirány durva beállítására, a farkában ágyazott sarkantyúhoz képest, oldalirányban elforgatható és a lövegtalpkerekek valamely irányító helyzetben rögzíthetők. A rajzon az 1. ábra a lövegtalp itt tekintetbe jövő részeinek részben metszetben rajzolt oldal­nézete, a 2. ábra az 1. ábrához tartozó fölülnézet és a 3. ábra részletek, nagyobb léptékben. Az (A) alsó lövegtalp farkvégében a (B) sarkantyú egy függélyes (bl) csap közvetí­tésével van ágyazva. Ezen (A) alsó löveg­talp másik végében a (görbített) (C) kerék­tengely van megerősítve, melynek szabad végein a (Cl) tengelycsapok (2. ábra), me­lyeken a (D, Dl) kerekek ülnek, függélyes (c2) szögek közvetítésével elforgathatóan vannak elrendezve. A (Cl) tengelycsapok a (C) keréktengelyen úgy a továbbítási (szál­lítási) helyzetben, mint a rajzból látható irányító helyzetben rögzíthetők. Az irányító helyzetben a (D, Dl) kerekek forgási ten­gelye a (bl) sarkantyúcsap tengelyét metszi úgy, hogy a löveg oldalirányának változta­tása tetszőleges tág határok közt lehetsé­ges, anélkül, hogy a sarkantyút a földből kiemelni kellene. Az irányító helyzetben lévő (D) löveg­talpkerék hajtására, azaz az oldalirány durva beállítására a következő berendezés szolgál (3. ábra). A (C) keréktengelyen egy (E) ágyazó test van megerősítve, melyben egy (F) kézikerék (f 1) tengelye van ágyazva. Az (fl) tengely egy (f2) kúpfogaskeréket hord, mely egy (g2) kúpfogaskerékkel all kapcsolatban. A (g2) kúpfogaskdrék (gl) tengelyén egy a rajzon csak jelzett (G) végtelen csavar ül, mely egy (H) csavarke­rékkel áll kapcsolatban. A (gl) tengely és a (H) csavarkerék egy az (E) ágyazó testen megerősített (El) tokban vannak ágyazva. A (H) csavarkerékkel egy (kl) tengely van szilárdan, azaz abban elforgathatatlanul és eltolhatatlanul összekötve. A (kl) tengely ezen az eltolhatóan, de el nem forgathatóan reá szerelt (K) homlokfogaskereket hord,

Next

/
Thumbnails
Contents