62433. lajstromszámú szabadalom • Fatörzsemelő

Megjelent 1914. évi február hó 13-én. iMAGY. jgá*. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 62433. szám. V/f. OSZTÁLY­Fatörzsemelő. GLASER AUGUST ERDÉSZ ÉS POITSCHKE TRAUGOTT KERESKEDŐ SEEBEN. A bejelentés napja 1913 január hó 9-ike. A találmány tárgya oly fatörzsemelő­szerkezet, melynek segítségével az emelés j sokkal könnyebben és a fának szállítása ! közben is lehetséges. • A mellékelt rajzban a találmány tárgyá- ' nak egy példaképem kiviteli alakja van föl­tüiitetve, és pedig az 1. ábrán távlati képben, a 2. ábrán oldalnézetben, a 3. ábrán pedig az emelőszerkezet maga van föltüntetve. A találmány szerint az emelőszerkezet az egyik (a) állványgerendában van elhe­lyezve s lényegében a (b) tengelyre erősí­tett s (d) fogazással ellátott (c) emelő­rúdból áll, melynek segítségével a fatörzs fölemelésére szolgáló és az állvány csú­csában alkalmazott (k) csigán keresztül vezetett (i) kötelet a (b) tengelyre erősí­tett (h) kötéldobra föltekercselhetjük. A (h) kötéldobnak e célból Való mozgatásaoly módon történik, hogy a (c) emelőrúdon lévő (d) fogazás az (e) fogas szegmentbe ka­paszkodik, amelyen eltolhatóan elrendezett (f) zárókilincs a (b) tengelyre szilárdan fölerősített (g) zárókerékbe kapaszkodik úgy, hogy ha a (b) tengelyre lazán fölhe­lyeziett (c) emelőrudat elforgatjuk, akkor a (b) tengely is s vele együtt a (h) kötél­dob elforog. A (g) zárókeréknek ellenkező irányban való elforgásának megakadályo­zására egy tetszőleges elrendezésű (m) záróemeltyű szolgálhat, mely az (n) csap körül elforgathatóan van ágyazva s (o) rö­videbb karja a (g) zárókerékbe belekapasz­kodik. Az U) kötél célszerűen az (1) horoggal van ellátva, melyet a megemelendő fatörzs köré tekert kötélcsomóba akasztunk be. A leírt elrendezésű emelőszerkezetnek az az előnye van, hogy a fatörzset veié köny­nyedén emelhetjük s a. fatörzsnek! az áll­vánnyal való szállítása közben is működ­tethető. SZABADALMI IGÉNY. Fatörzsemelő, melynél a fölvonó kötélnek a dobra való csavarására a dob tenge­lyére erősített zárókilincsszerkezet szol­gál, azáltal jellemezve, hogy az emelő­szerkezet fölvételére a háromlábú áll­ványzat egyik lába a könnyű hozzáfér­hetőség céljából két egymáshoz térköz hagyásával erősített párhuzamos lécből áll, melyek térközében fölül a vezető­csiga, alul pedig a kötél és az emelő­szerkezet vannak elrendezve. (1 rajzlap melléklettel.) »MXM «ia2V«NVTÁMAMO MYOMOÁJ* HUOAHtTTf.

Next

/
Thumbnails
Contents