62352. lajstromszámú szabadalom • Berendezés tollszárakon a tollnak elrejtésére

Megjelent 1914. évi január hó 31-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL szabadalmi leiras 62352. szám. IX/a/b. OSZTÁLY. Berendezés tollszárakon a tollnak elrejtésére. ZAUNEB MÁTYÁS FÖLDBIRTOKOS SCHEIBENBEN. A bejelentés napja 1913 májas hó 6-ika. Jelen találmány, tárgya berendezés toll­szárakon, melynek segélyével a tollat el­rejthetjük, anélkül, hogy azt SL tollszárról le kellene vennünk. A találmány lényege abban áll, hogy a tollat fölvevő, a toll­szárra rátolt hüvelyen egy tengely megy harántirányban keresztül, mely a tollszár­nak a hüvely fölvételére szolgáló csapjáról előre nyúló lemezkében eltolható és for­gatható, mimellett utóbbi lemezke olyké­|Pen van alkalmazva és méretezve, hogy a haránttengely körül a tollhüvelynek hosszr hasítékában kilengethető akkor, ha a toll­hüvelyt a tollszárnak csapjáról lehúztuk. A csatolt rajzon a találmány tárgyának egyik példakén ti kiviteli a1 lakja az 1., 2., és 3. ábrán három különféle hely­zetben hosszmetszetben van föltüntetve. A 4. ábra, metszet az 1. ábra A—B vonala szerint. A (b) tollszárnak (a) csapjára a lemez­ilakú (c) nyúlvány van megerősítve, mely i tollszár irányában a (d) hosszhasítékkal an ellátva. Az (e) toll fölvételére szol-Mó, az (a) csapra rátolandó (f) hüvelyen arántirányban a (g) tengely megy ke­esztül, mely a (d) hasítékon: áthatol és bben hosszirányban eltolható, valamint •jrgatható is. A tollszáron az (a) csap mö­gött az (e) toll fölvételére a (h) hüvely van alkalmazva. Az (f) hüvelynek (i) hosszha­pítéka oly széles, hogy a (c) lemezkét át­ereszti. A tollnak használatánál az (f) hüvely, melybe az (e) toll be van dugva, az (a) cpapra van rátolva. Ha az (e) tolílat a (h) hüvelyben el akarjuk rejteni, anélkül, hogy a tollat levegyük, akkor az (f) hüvelyt annyira eltoljuk, hogy CLZL drZ (a) csapról lejön. Most már az (f) hüvelyt a 2. áb­rán berajzolt nyíl irányában a (g) tengely körül 180°-kal elforgatjuk, mikor is az(f) hüvelynek (i) hosszhasítéka a (c) lemezkét átereszti és az (e) toll hegyes végével a (h) hüvelynek nyílásával szemben fekszik. Ha ezután az (f) hüvelyt most már másik vé­gével (3. ábra) az (a) csapra rátoljuk, ak­kor az (e) toll hegyes végével a (h) hü­velybe behatol és abban fogva marad. Ha a tollat ismét használati helyzetébe akar­juk hozni, akkor a leírt műveleteket for­dított sorrendben végezzük el. Az (f) hüvely úgyis kiképezhető, hogy mindegyik végébe egy-egy toll bedugható. Ily módon egyetlen tollszár használatánál fölváltva két tollal írhatunk, melyek1 közül az egyik, amelyik nincs használatban, min­dig el van rejtve.

Next

/
Thumbnails
Contents