62336. lajstromszámú szabadalom • Célzócső villamos izzólámpával

Megjelent 1914. évi január hó 31-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 62386. szám. XIX/C. OSZTÁLY-Célzócső villamos izzólámpával. WAFFEN-TECHNISCHE-GESELLSCHAFT „WESPI" M. B. H. CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1912 julius hó 25-ike. Jelen találmány tárgya célzócső a leg­különbözőbb lőfegyverek számára, melynek igen különleges előnyei vannak. Lényegében lencserendszerből, villamos izzólámpából és 3gy villamos áramf orrásból, legcélszerűbbéin /illamos elemből áll, melyhez különleges kap-Jsolóberendezés tartozik. Mindezek együtt cözös csőben vannak egymás mögött elíhe­yezve. A lencserendszernek az a nagy dőnye van, hogy az összes tekintetbe jövő ávolságokra, igen jól látható irányzóje­et ad. 1. ábra hosszmetszetet, 2. ábra oldalnézetet, 3. ábra részletet tüntet föl. A lencserendszert magát, közvetlenülaz a) fényforrás előtt elrendezett (b) lencse, alamint a (d) cső szabad (c) végén elren­ezett második (e) lencse alkotja, mely két >ncse között egy harmadik (f) lencse, ill. ?y lencserendszer van elrendezve, mely a í) irányzój egyet hordja. Utóbbit egy só­it pont, a,z üvegnek megvastagodása, az regnek különleges csiszolása, az üveg­íszen alkalmazott különleges lencse, egy íHiélyedés vagy pedig az üvegnek furata kothatja. Ezáltal kifogástalanul eléretik, hogy az összes tekintetbe jövő távolságokra, kitű­nően látható irányzój egy nyeretik. Ez fő­kép avval is függ összeg hogy az irányzó­jegyet hordó lencse, a főgyújtópontba ho­zandó. Az (a) villamos fényforrás, az (al) vil­lamos áramforrással különleges kapcsoló­berendezés útján van összekötve. Rendel­tetése ennek, hogy a célzócsőnek, illetve lőfegyvernek, egjtik irányban való lökés­szerű mozgatása által, az áram bekapcsol­tassák, az ellenkező irányban eszközölt lö­késszerű mozgás által kikapcsoltassék. A kapcsolóberendezés mechanikailag higany közvetítésével vagy bármely más ismert módon működhetik. Utóbbi esetben a kívánt célt azáltal ér­jük el, hogy a, higany különleges aka­dályokkal, mint a tapadás, vagy csőszű­kületek stb. azon helyzetben tartjuk, melybe a be- vagy kikapcsoló mozgás által jutott. Ezen' célból például a (h) üvegcsőben az (i) higany, meghatározott levegőmennyiséggel együtt van bezárva oly kép, hogy a higany mindenkori helyzetében megmarad és csakis lökésszerűen vethető ki helyzetéből. Lö­késszerű mozgások nélkül a higany soha­sem hagyja el helyzetét. Azl üvegcső egyik

Next

/
Thumbnails
Contents