62331. lajstromszámú szabadalom • Önműködő gyújtószerkezet tengeralatti aknák számára

# Megjelent 1914. évi január hó 31-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 62881. szám. XlX/f. OSZTÁLY. Önműködő gyújtószerkezet tenger alatti aknák számára. VICKERS LIMITED CÉG LONDONBAN. A bejelentés napja 1912 március hó 11-ike. Elsőbbsége 1911 március hó 13-ika. Jelen találmány [tárgya önműködő gyújtó­szerkezet tengeralatti aknák számára, melynél a gyújtószerkezet megfeszítése és gyújtás önműködően történik az aknának egy haladó hajóhoz való súrlódása által. A találmány azon alapszik, hogy az akna fölhajtó erejét használjuk föl a gyújtó­szerkezet megfeszítésére és elsütésére, mi­által a gyújtószerkezet bármely mélység­ben és minden hőmérséklet mellett működ­hetik. A mellékelt rajzban a találmány tárgyát képező gyújtószerkezetnek egy példaké­pem foganatosítás! alakja van függélyes metszetben föltüntetve. A példának okáért hengeres (a) tok alsó alsó részén a tetszőleges alakú (b) gyújtó­töltény van elrendezve, mely ismert módon a szokásos szerkezetű akna robbanó töl­tésének közelében van elhelyezve. Az (a) tokon és a (b) töltényen keresztül & füg­gélyes (c) rúd halad, mely alsó végén a (d) gyűrűben végződik, amelyhez egy kötél pl. az akna lehorgonyozására szolgáló kötél csatlakozik és amely meghatározott húzó­hatást fejt ki a (c) rúdra. A (c) rúd az (e) és (g) tömítőszelencé­ken át van vezetve es két részből áll, me­lyek az (a) tokon belül az üreges (f) ken­gyel segélyével vannak egymással egye­sítve'. A (c) rúd fölső végén a (h) kétkari­más gyűrűt hordja., melybe az (a) tokon ágyazott (k) tengelyen forgó (j) emelő (i) vége nyúlik és tetszőleges ismert módon van rögzítve a (h) gyűrűben, pl. tengervíz­ben oldható szalmiáksóból vagy más sóból állc tömb segélyével. Az üreges (f) kengyel az (m) orral van ellátva, mely az (a) tok két tartlójába erő­sített rugalmas (o) nyelvre szerelt (q) gyújtószög (n) nyelvével szemben fekszik. A gyújtószög előtt az (r) gyutacs van el­helyezve, mely az (s) gyújtózsinór segélyé­vel a (b) gyújtótöltényben elhelyezettet) fulmináttöltéssel van összekötve. A szerkezet működése a következő: Ha, az aknát lehorgonyozzuk, a föl nem tüntetett kábelnek a (c) rúd (d) gyűrűjére az akna fölhajtó ereje folytán kifejtett húzása csupán az egész aknát a kívánt, mély­ségben tartja meg, amennyiben ezen húzó­erőt a (h) kétkarimás gyűrű, az (i, j) emelő és a (k) csap közvetítésével az aknának adja át. A szalmiáksó vagy más só által létesített reteszelés, mely az (i, j) emelőt helyzetében rögzíti, bizonyos idő múlva föl­ojdődik és fölszabadítja az (i, j) emelőt, azonban a részek egyébként a rajzban föl-

Next

/
Thumbnails
Contents