62315. lajstromszámú szabadalom • Tengelyvégszög

Megjelent 1914. évi január lió 30-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 62315. szám. V/e/L OSZTÁLY. Tengelyvégszög. LAPING JÁNOS MALOMTULAJDONOS KISTÓSZEGEN. A bejelentés napja 1913 február hó 27-ike. A jelen találmány tárgya tengelyvégszög, mely lényegileg a tengelyvég és a vég­tok Összeeső furatain áttolt fejes szögből és egy, ennek fejéhez csuklósan foglalt félkör- vagy hasonló alakú rugalmas ken­gyelből áll, mely a tengelyvég, illetve végtok félkerületét körülfogja és meggör­bített, illetve kampóalakú sziabad végével a fejes szög szárának kiálló alsó végébe kapaszkodik. A találmány tárgyának egy kiviteli pél­dája a mellékelt rajzon van föltüntetve, amelyen iaz 1. ábra a fölszerelt tengelyvégszög ol­dalnézetét és részben metszetét, a 2. ábra homloknézetét, a 3. íábra pedig la szögnek magának na­gyobb léptékű távlati képét mutatja. Az ábrákon (a) a kerékagyat, (b) a ten­gelyvéget, (c) pedig ,a végtokot jelzi. A föltüntetett kivitelnél a Inégyszögkereszt­metszetű (d) szög (e) fejére az (f) csap körül elforgathatóan ágyazott rugalmas (g) kengyel félköralakú lapos vasból van kiké­pezve, azonban természetesen másféle, pl. körkeresztmetszettel is kiképezhető. A ken­gyel (h) szabad vége derékszög alatt van meghajlítva s könnyebb kezelés végett (i) fogantyúval van eHátya. A használati hely­zetben a kampószerű (h) kengyelrész, mint a 3. ábra szakadozott vonalakkal mutatja, szorosan ja (d) szög szárára fekszik és a szög kiesését megakadályozza. SZABADALMI IGÉNY. Tengelyvégszög, jellemezve azáltal, hogy a tengelyvég és végtok furatain áttolt szög fejére egy félkör-, vagy hasonló alakú rugalmas kengyel van forgatha­tóan ágyazva, melynek meggörbített szabad vége a használati helyzetben szorosan a szög kiálló alsó részére fek­szik, oly célból, hogy a szög kiesését megakadályozza. (1 rajzlap melléklettel.) PALLM QÉS2VÍNY f AR&A6ÁQ NYOMDÁJA BUDAPEBTth

Next

/
Thumbnails
Contents