62264. lajstromszámú szabadalom • Berendezés csipkeverésnél a csévék széjjeltartására

Megjelent 1914. évi január hó M4-én. MAGY. SZv UADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 62264. szám, XIV/c. OSZTÁLY­Berendezés csipkeverésnél a csévék széjjeltartására. KORCHMÁROS MALVIN MAGÁNZÓ KŐSZEGEN. A bejelentés napja 1913 április hó 29-ike. Kézi csipkeverésnél a nem használt C8é­véket, illetve az ezekkel összefüggő szála­kat tűk segítségével tartják a munkaterü­leten kívül. Ezen tűket a munka előrehala­dásánál a párnából ki kell szedni és egy bizonyos távolságban ismét egymás mellé a párnába kell szúrni. A tűknek ez a ki-és beszedése nagy időveszteséggel jár és nagy türelmet igényel, mi a csipkeverés munkáját igen meglassítja. Jelen talál­mány célja ezen hátrány kiküszöbölése. Ezt azáltal érjük el, hogy a szálak tartására tűkkel vagy szögekkel ellátott keretet hasz­nálunk, mely a rajta elrendezett rögzítő tűk vagy effélék segítségével a párnán meg­erősíthető. Ezen berendezés segítségével az egész tűsort egyszerre, egy fogással lehet a párna tetszőleges más helyén megerő­síteni. A mellékelt rajz a találmány tárgyát példaképen tünteti föl. Az 1. ábra a berendezés előlnézetét, a 2. ábra pedig felülnézetét mutatja. A tetszőleges anyagból, pl. fából, cellu­loidból, csontból vagy acélszalagból készült, két végén ívben hajlított (1) kereten a (2) tű- vagy szögsor tetszőleges módon van megerősítve. A tűk vagy szögek célsze­rűen a (3) fejjel vannak ellátva. Az (1) ke­retnek a párnán való megerősítésére elő­nyösen kampóalakú (4) tűk használhatók, melyek az (1) keretben forgathatók úgy, hogy azokat a megerősítésre legalkalma­sabb helyzetbe lehet hozni. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Berendezés csipke verésnél a csévék széj­jeltartására, azáltal jellemezve, hogy a (2) tű- vagy szögsor az (1) kereten van megerősítve úgy, hogy a tű- vagy szög­sor egy fogással a párna bármely helyén erősíthető meg. 2. Az 1. igényben védett berendezés foga­natosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy az (1) kereten a párnára való megerő­sítés céljából kampóalakú (4) tűk van­nak alkalmazva, melyek az (1) keretben célszerűen forgathatóan vannak ágazva. (1 rajzlap melléklettel.) 'ALIAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMOÁJA BUDAPESTEN.

Next

/
Thumbnails
Contents