62209. lajstromszámú szabadalom • Szelep

Megjelent 1914. évi január hó 17 -én . 62209. szám. V/e/2. OSZTÁLY. Szelep. ACZÉL ARTHUR GÉPÉSZMÜ VEZETŐ MEZÓTELEGDEN. A bejelentés napja 1913 március hó 7-ike. Jelen találmány tárgya elzárószelep gőz-, gáz- és vízvezetékekbe, melynek előnyei, hogy kétszeres a biztosíték a tömör zárásra, üzem között javíthatók a tömítések, továbbá a szelepház zárt állapotában is teljesen ki­üríthető az esetleg benne lévő folyadéktól. Ezen főelőnyökön kívül a találmány még számos előnnyel bír, melyek annak részle­tes leírásából fognak kitűnni. A találmány lényege, hogy a szelepházban az eddig szo­kásos egy szelep helyett két szelep van Elrendezve, a közegnek be- és kilépési he­lyén, miáltal az elzárás biztonsága fokozó­dik, elzárt szelepek mellett pedig a szelep­orsó, valamint annak tömítése nyomásnak kitéve nincsen. Mellékelt rajzon látható jelen találmány egyik példaképeni kiviteli alakja : 1. ábra a találmány függélyes hosszraet- j szetét, 2. ábra pedig függélyes keresztmetszetét eltávolított födő mellett tünteti föl. A (b) szelepháznak be- és kilépő (c, c') csőtoldatában részarányosán egy-egy ismert kiviteli (d, d') szelep van fészkével együtt elrendezve, melyek ismert módon vezetve vannak. A (d, d') szeleptányérok egyidejű bezárására, ill. kinyitására szolgál a (g) kulccsal működtethető elforgatható, de hossz­irányban el nem tolható (f) csavaranya és a benne elrendezett hosszirányban eltolható, de el nem forgatható (e) csavarorsó. Az (e) csavarorsó belső (e') végéhez, valamint a szelepház belső falához átellenesen meg­erősített (b') nyúlványhoz vannak a (h, h, i, i) csuklós egyenközény (h', i') csuklópont­jai megerősítve. Az egyenközény (h, h) csuklórúdjainak meghosszabbításai (h", h'') csuklókötéssel kapcsolódnak a (d, d') szelep­tányérokhoz. Ezen elrendezés folytán az (e) szeleporsó lefelémozgásakor a szeleptányé­rok üléseikre nyomódnak, az orsó fölfelé­mozgásakor pedig üléseikről fölemelkednek. A (b) ház falának alsó részén (ö) záró­csavar lehét, melynek kicsavarása ütáá zárt szelepek mellett a szelepház tartalma tel­jesen kiüríthető. | Az (e) szeleporsó a szelepház (m) födelén bármely ismert módon tömítés közbeiktatá­sával vezethető keresztül. Jelen kiviteli alak­nál azonban lágytömítések egyáltalában nem alkalmaztatnak, hanem a szelepház (j) födő­nyílása alatt (k) bordák vannak, melyeknek a becsiszolt (1) tartógyűrű támaszkodik. Ennek központos, furatába be van illesztve az (e) szeleporsónak kiszélesedő alsó része. Az (1) tartógyűrűre rá van csiszolva az (f) csavaranyának (f) peremei mely viszont be

Next

/
Thumbnails
Contents