62195. lajstromszámú szabadalom • Berendezés rezonanciafenekek kifeszítésére

Meg-jelent 1914. évi január hó 13-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 62195. szám. IX/d. OSZTÁLY. Berendezés rezonanciafenekek kifeszítésére. FRANKEL FRIDOLF ZONGORAGYÁROS STOCKHOLMBAN. A bejelentés napja 1912 december hó 17-ike. Elsőbbsége 1912 április hó 13-ika. Jelen találmány tárgya berendezés rezo­nanciafenekek, különösen fémbádogból ké­szült rezonanciafenekek keret fölé való feszítésére. A találmány célja első sorban a rezonanciafenék egyenletes kifeszítése és szükség esetén a diszkant részek nagyobb mérvű kifeszítését is teszi lehetővé. Ezen cél elérésére a rezonanciafenék peremrészei emelőszerűen működő feszítőkapesokra, fe­szítődarabokra vagy hasonlókra vannak erő­sítve, melyeket a kerettel csavarok, horgok vagy hasonlók kötik össze és melyek a feszítőcsavarok vagy ékek útján a rezonan­ciafenékre húzóhatást fejthetnek ki. A mellékelt rajz 1—4. ábrái a találmány tárgyának példaképen vett kiviteli alakjait mutatják a kereten és a rezonanciafenéken át vett metszetekben. A keret (l)-el, a ráfeszítendő rezonancia­fenék (2)-vel van jelezve. A rezonanciafenék ismert módon fémbádogból készül és a szélein a (3) nyelvekkel vagy szárnyakkal van ellátva, melyek a (4) csavarokkal és adott esetben még forrasztás útján az (5) feszítőkapcsokra is vannak erősítve. Ezen feszítőkapcsok megfelelő közök hagyásával az (1) keretet veszik körül. Az 1. ábrán föltüntetett kiviteli alaknál minden egyes feszítőkapocs vagy feszítő­emelő az alsó részén ^ (6) horogban vég­ződik, mely az (1) keret lefelé nyúló (7) szélébe kapaszkodik. A kapocs és ezáltal a rezonanciafenék feszítése a (8) feszítőcsavar segélyével történik, mely ezen kiviteli alak­nál az (5) feszítőkapcson át van csavarva és a keret külső oldalának megfelelő üre­gébe nyúlik. Minden egyes feszítőkapocs egy vagy két ilyen feszítőcsavarral lehet ellátva. A 2. és 3. ábrán föltüntetett kiviteli ala­koknál a (6) horgot a (9) összekötőcsavar helyettesíti, mely a szorítókapoesba és az (I) keret élébe van belecsavarva. Ez a csavar egyidejűleg mint a szorítókapocs állítható támasztója és mint feszítőcsavar alkalmazható, melynek meghúzása által a rezonanciafenék megfeszíthető. A tulajdon­képeni (8) feszítőcsavar a 2. ábra szerint a keretbe belülről van belecsavarva és a szorítókapocs fölső részét kifelé szorítja. A 3. ábra szerint a feszitőcsavar helyett a hasonló hatású (10) ék kerül alkalmazásba. A 4. ábra szerint a keret külső oldala a (II) orral van ellátva, mely a feszítőkapocs megfelelő bevágásába kapaszkodik. A fe­szítés a keret nyílásán szabadon áthaladó

Next

/
Thumbnails
Contents