62177. lajstromszámú szabadalom • Készülék gyertyáknak gyertyatartókban való megerősítésére

Megjelent 1914. évi január hó 13-á n. KIR. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 62177. szám. XVI/o. OSZTÁLY. Készülék gyertyáknak gyertyatartókban való megerősítésére. SCHUH ANTON MAGÁNHIVATALNOK WIENBEN. A bejelentés napja 1912 december hó 13-ika. Elsőbbsége 1912 január hó 9-ike. Jelen találmány tárgya készülék gyer­tyáknak gyertyatartókban és hasonlókban való megerősítésére, mely rugalmas, a vé­gükön éles hegyekkel1 ellátott karokkal van ellátva, melyeknek hegyei a gyertyád nak a gyertyatartóba való bedugásánál a gyertyába befúródnak. A találmány lényege abban áll, hogy a karok sík, vagy közel sík alakban vannak kiképezve és csak a gyer­tyának a gyertyatartókba való behelyezé­sénél hajlanak föl, hogy a gyertyát meg­fogják. A hasonló ismert szerkezetekkel szemben jelen találmánynak az az előnye; hogy nincs a gyertyatartó nyílásának nagy­ságához és alakjához kötve, hanem bármi­lyen gyertyatartónál egyenlően jól hasz­nálható. A karokkal központosán, egy lemez le­het összekötve, mely a gyertyatartó nyí­lásának bepiszkolódását megakadályozza. A csatolt rajzon a találmány tárgyának egy példakénti kiviteli alakja van föltün­tetve. Az 1. ábra a befogóikészüléket felülnézet­ben, a 2. ábra pedig oldalnézetben mutatja, a 3. ábra egy, a jelen készülékkel a gyertyatartóban megerősített gyertyát áb­rázol. A föltüntetett készülék négy keresztfor­mában alkalmazott lapos (1, 2) karral van ellátva, melyek közül két-két egymással szemben fekvő egy darab rugalmas bádog­ból, pl. acélbádogból van készítve. Aa(l, 2) karok a végükön célszerűen (7) fölhajlított hegyekkel bírnak és egymással a (4) szö­gecs vagy hasonló segélyével vannak össze­erősítve. Az (1, 2) karok alatt a (3) lemez is alkalmazható (3. ábra), melynek átmé­rője kisebb, mint a használatos legkisebb nyílású gyertyatartóknak nyílásátmérője. A (4) szögecs feje célszerűen hegyes, hogy a gyertyának elcsúszását a készü­léknek a gyertyatartóba való behelyezésé­nél megakadályozza. Az (5) gyertyának (3. ábra) megerősí­sítése céljából a leírt készüléket a gyer­tyával 'a gyertyatartónak (6) nyílásába nyomjuk be, mikor is a karok először föl­felé, azután pedig egymás felé hajlanak és a gyertyát megfogják. A karok és a lemez egy darab bádogból vagy hasonlóból! is készíthetők. SZABADALMI IGÉNYEK. Készülék gyertyáknak gyertyatartókban vagy hasonlókban való megerősítésére, melynél a gyertyának a gyertyatartóba

Next

/
Thumbnails
Contents