62118. lajstromszámú szabadalom • Árammentesítő villamos vasútak fölső vezetéke számára

Megjelent 1914. évi január hó 8-án. MAGY. KIR. SZABADALMI WSi HIVATAL SZABADALMI LEIRAS * 62118. szám. V/g/2. OSZTÁLY. Árammentesítő villamos vasutak fölsővezetéke számára. MOSDÓSSYJÓZSEF MŰEGYETEMI HALLGATÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1912 március hó 13-ika. A készülék célja, hogy a villamvasúti fölsővezeték sodrony elszakadása esetében a leszakadt részt áranrmentessé tegye. A készülék rúgó nélküli, maga egyben a vezető sodrony folytatólagos része. Igen könnyen szerelhető. A készülék, amint az I., II., III., IV., V., VI., ábrák mutatjákt, áll: egy öntött, acélozott keretből (a). E keret­nek két szemben álló rövidebb oldala alul téglalapalakúvá ki van vágva. E kivágásba fekszik mindakét oldalon egy-egy két da­rabból álló kovácsolt vasrúd, (b), mely olyan magas, mint a kivágás; magassága, ellenben keskenyebb, mint a kivágás szé­lessége. A rúd két darabból áll, úgy van összetéve, hogy végeiket csavarok (c) fog­ják össze. E rudak la (b) kerettől teljesen elszigetelő vízszintes tengely körül forog­hatnak, illetve billenhetnek le, úgy, hogy végeik e rudaknak nem iérnek össze. E két részből álló rúdhoz van !a sodrony erősítve az alul és fölül lévő kivágásban a rajzon látható módon. A vezető sodronynak kifeszített állapo­tában ez a két részből álló rúd (b) fölső résziével a kerethez (a) fekszik s az ára­mot tovább vezeti. > Ha a vezető sodrony (e) elszakad, ak­kor a sodronydarab az említett vasrudat (b) súlyánál fogva lebillenti az elszigetelt (a) tengely körüli s la leszakadt sodronyrész­ban abban a pillanatban megszűnik az áram, mivel megszűnik az érintkezés & (b) rúd és a keret közt. Az áramszakadást az emlí­tett tengelyszigeteliés okozza. A tengelyszigetelés kivitele a követ­kező: A (b) rúd, melyben a sodrony (e) alul és fölül illesztve van, vezeti az áramot a ' keretbe (a). A sodrony elszakadásakor a keretbe illesztett tengely körül ez a (b) rúd lebillen is a kerettel már csak a ten­gelye (d) útján érintkezik. Tehát a ten­gelyt (d) és a (b) írudat kell egymástól el­szigetelni, hogy a lebillenéskor, illetve a leszakadás esetén |a leszakadt sodronyrész árammentes legyen. A (6) rúd a tengely kör rül egy csapágyban foroghat le. A csapágy vízszintes metszete |a IV. ábrán látható. A szigetelés úgy történik, hogy ez a csapágy i (g) nem közvetlenül a rúdban (6) fek­szik meg, hanem: egy másik, szigetelő­anyagból készült csapágyban (f). Ez a szi­getelő csapágy fekszik azután közvetlenül a (6) rúdban. A készülék mindenféle irányú és hajlású vezetékek esetében alkalmazható s csakis a keret (a) alaknak csekély változtatása

Next

/
Thumbnails
Contents