62078. lajstromszámú szabadalom • Berendezés keményítőtartalmú anyagok kezelésére

Megjelent 1913. évi december hó 37-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 62078. •szám. IV/g. OSZTÁLY. Berendezés keményítőtartalmú anyagok kezelésére. ANDERSON ALEXANDER PIERCE VEGYÉSZ CHICAGÓBAN. A bejelentés napja 1912 augusztus hó 17-ike. " Ezen találmány berendezésre vonatkozik, mely különösen mindenféle keményítőtar­talmú anyagok kezelésére való, de más anyagok kezelésére is alkalmas; a talál­mány tárgyát különösen új szerkezetű dob berendezése képezi különböző tartozékaival és fölszereléseivel együtt. A berendezés célja és alkalmazásának módja a követ­kező leírásból tűnik ki. A berendezés pl. eljárás foganatosítására alkalmas, mely eljárás útján keményítő vagy keményítőtartalmú anyagok kezelhe­tők, különösen pedig keményítőből és ke­ményítőtartalmú anyagból kavicshoz ha­sonló alakú szemcsék állíthatók elő. A mellékelt rajzokon az 1. ábra a dob hosszmetszetét és belső szerkezetét mutatja, valamint az összekötő­részeknek fűtő vagy hűtő közegnek a dob köpenyén való átvezetésére szolgáló szer­kezetót, a 2. ábra az 1. ábra 2—2 vonalán át vett keresztmetszetet, melyen különböző részek könnyebb áttekintés céljából nézetben van­nak föltüntetve, a 3. ábrán az egész berendezés nézete és a csőrendszer látható, mely a dobbal van összekötve, a 4. ábrán a 3. ábra 4—4 vonala szerint való nézet, mely a csőrendszer egy részét mutatja, az 5. ábrán a főgőzszelep és a redukáló fő­szelep gőzszűrőjének részletrajza, a 6. ábrán az 1. ábra 6—6 vonala szerint vett keresztmetszet, mely a gőznek a be­vezetőcsőből a főző agyába való vezetésére alkalmas elrendezést mutat, a 7. ábrán az 1. ábra 7—7, vonala szerint vett metszet, mely a lapátoknak a dob egyik végén való előnyös elrendezését mu­tatja, a 8. ábrán a 7.ábra8—8 vonala mentén vett metszet, mely a lapátok alakjának csatorna­szerű hatását tünteti föl, a 9. ábrán a dob búvólyukának födelét fö­lülnézetben mutatja, melyen egyes részek könnyebb áttekintés céljából metszetben láthatók, a 10. ábra részben metszett részletrajzot tüntet föl, melyen az egyik exhausztorcső a megerősítésre való szorítóval vagy beren­dezéssel látható, a 11. ábrán a kiömlési cső fölső részének homloknézete van föltüntetve a cső szabad végén megerősített védő süveggel, a 12. ábrán a 10. ábra 12—12 vonala sze­rint vett metszet, a 13. ábrán a 3. ábra szélső bal végén lát-

Next

/
Thumbnails
Contents