62039. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kalcium cianamid kezelésére

. Megjelent 1913. évi december hó 13-án. ' MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 62039. szám. X/H. OSZTÁLY. Eljárás kálcinm cyanamid kezelésére. MAC MAHON FREDERICK WILLIAM VEGYÉSZ NETHERHAYBAN. A bejelentés napja 1913 február hó 13-ika. Elsőbbsége 1913 április hó 20-ika. A kereskedelemben cyanamid és nitrolim íiév alatt ismert kálcium cyanamid a jelenleg forgalomban levő alakjában tetemes meny­nyiségű finom port tartalmaz, amely a csomagolására használt zsákokon keresztül­hatol ugy, hogy két vagy több zsákba, vagy pedig papírbetétes zsákokba való -csomagolást tesz szükségessé. Az ilyen poros anyag emellett nehezen kezelhető, minthogy a finom port könnyen szétszórja a szél. A jelenleg forgalomban levő kálcium cyanamid csekély mennyiségű kálcium­karbidot is tartalmaz, amely nedvességgel vagy vízzel érintkezve, acetylént fejleszt. Ez a gáz gyúlékony és levegővel robbanó gázkeveréket szolgáltat, amely a kálcium cyanamidnak szállítását és raktározását ia veszedelmessé teszi minden oly - esetben, amidőn az nedvesség hatásának lehet ki­téve, pl. hajókon való szállítás alkalmával. Azonkívül a kálcium cyanamid tetemes mennyiségben, rendszerint kb. 25%-kan, égetett meszet (CaO) tartalmaz, amely erős maróhatása folytán sokszor igen káros lehet a környezetre. A találmánybeli eljárás célja a kálcium cyanamid ezen hátrányos tulajdonságainak megszüntetése, vagyis célja a kálcium cyanamidnak porozódását megszüntetni, be­lőle a kálciumkárbidot eltávolítani és az égetett meszet oltott mésszé (Ca(OH)2) ala­kítani át. A találmány szerint a kálcium cyanamid­nak porozódását granuláló eljárással szün­tetjük meg, amiáltal egyidejűleg a fentebb említett másik két célt is elérjük. A találmánybeli eljárás foganatosításánál olykép járunk el, hogy a közönséges finomra őrölt, portartalmú kereskedelmi kálcium cyanamidot vagy nitrolimot vízzel, előnyösen 30—40 súlyszázalék vízzel keverjük, amelyet fokozatosan adagolunk az anyaghoz és az összekeveredést kavarással segítjük elő. Szükség szerint a víznek vagy a kálcium cyanamidnak, vagy a kettő keverékének hőmérsékletét bármely ismert módon a kör­nyezeti hőmérséklet alá csökkentjük. A példaképpen megadott vízmennyiség bőven elegendő egyrészt a kálciumcarbid­nak eliminálására, ami a következő képlet szerint megy végbe: Ca C2 + 2 H2 0 £= Ca(OH)2 + C2 H2 , másrészt pedig az égetett mésznek oltott mésszé való átalakítására a következő képlet szerint: Ca 0 -f - H2 0 = Ca(OH)2 " A kálcium cyanamid vagy nitrolim és

Next

/
Thumbnails
Contents