62028. lajstromszámú szabadalom • Szétnyitható vízmentesítő sisak huzaltartók számára

62028

Megjelent 1913. évi december hó 22-én. MAGY. KIK. SZABADALMI HIVATAL SZABADA LMI LEÍRÁS 62028. szám. VII /g. OSZTÁLY. Szétnyitható vízmentesító' sisak huzaltartók számára. KLEIN JAKAB BÁDOGOSMESTER KOLOZSVÁRON. A. bejelentés napja 1913 február hó 26-ika Az eddig forgalomban lévő villamis hu- | zaltartók tűzmentesítő burkolatainak hát­ránya, hogy azok az oszlop fölszerelése előtt huzandók föl és így a fölszerelési munka alatt állandóan akadályt képeznek, míg javításuk csakis az oszlop kiemelése, vagy a burkolat levágása által történhe­tik. Azonkívül ezen burkolatok fölső pe­reme és a tartó közötti nyílást kittelni kell, ami szintén megbízhatatlan. Jelen találmány tárgya a vízmentesítő sisak egy oly tökéletesítése, amelynek al­kalmazása mellett a sisakot a már fölsze­relt tartóra utólag szerelhetjük föl, miál­tal a tartó fölállítása gyorsabb és köny­­nyebb. azonkívül a sisak bármikor és bárki által könnyen leszerelhető és annak egyes részei kicserélhetők, továbbá a sisak telje­sen vízmentesít és a kittelés fölöslegessé válik, míg a sisak a tartók mérete (Sze­rint állítható. A találmány lényegében nem egyéb, mint a tartóvasak alakjának megfelelően kiké­pezett két részből álló s egymáshoz szét nyitható pánttal vagy csavarokkal erősí­tett burkolat, amelynek alsó része sisakká van kiképezve, mely sisak a tetőre fekte­tett vízlevezető lapból fölnyúló burkolatot lefödj és. a víz levezetésére szolgát. ..... • A mellékelt rajzon a találmány példa­képem kiviteli alakja vannak föltüntetve: 1. ábrán (I) vasoszlophoz alkalmazva, ol­dalnézetben, 2. ábrán fölülnézetben, a 3. ábrán négyszögletes oszlopoknál a tetőre szerelt 'védőlap oldalnézetben, 4. ábrán "fölülnézetben, az 5. ábrán a négyszögletes oszlopok víz­mentesítő sisakja oldalnézetben, a 6. ábrán fölülnézetben, míg a 7. ábrán egy kisebb méretű körkereszt­metszetű oszlop szétnyitható vízmentesítő sisakja van föltüntetve oldalnézetben, a 8. ábrán fölülnézetben. (a) a sisak, amely két részből áll és amely a szintén két részből álló és (c, d, e) huzaltartók alakjának megfelelően kiképe­zett (ÍJ burkolatokhoz van erősítve, mely burkolatok (x) oldalfülekkel vannak ellátva, melyek segélyével a két félrész összecsa­varható. A (b) burkolat fölső része befelé van hajlítva, hogy fölszerelés alkalmával a hu­zaltartók falához feküdjék és a kittelést fölöslegessé tegye. A 3., 4. ábrákon föltüntetett (g) födő­­]ap két részből áll, amelyek egymásra van­nak fektetve úgy, hogy a víz levezethető le­gyen,' míg ezen (g) lapokból fölnyúió két

Next

/
Thumbnails
Contents