62008. lajstromszámú szabadalom • Hajtószerkezet hajtányok, csónakok stb. számára

Megjelent 1913. évi december hó 13-án, MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 62008. szám. v/b. OSZTÁLY. Hajtószerkezet hajtányok. csónakok stb. számára. ZSOLDOS GUSZTÁV MAGÁNZÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1912 junius hó 27-ike. Jelen találmány tárgya oly hajtókészü­lék, melynek segélyével hajtányok, csóna­kok és mindennemű kocsik mozgásba hoz­hatók és így továbbíthatók. A találmány előnye, hogy ezen készülékek továbbításá­hoz egy-két ember is elegendő. A találmány lényegében egy kar segé­lyével mozgatható excenterrel összekötött kétágú és ellenkező fogú fogasrúdból és a vele kapcsolt fogaskerék áttételből^ áll, amelyek segélyével a kerekek mozgásba hozhatók. A mellékelt rajzon a találmány példa­képen! alakja van föltüntetve: 1. ábrán oldalról nézve, részben metszve, 2. ábrán fölülnézetben, (a) a mozgató kar, amely a (d) excenter­hez van erősítve, mely excenter tárcsa égy fixen álló gyűrűben mozog. (e) a rúd, amely az (f) vezetékben mo­zog és egyik vége az excenter tárcsához van kötve, másik vége pedig (e') fogasrúddá van kiképezve; míg az arról lefelé elágazó és csukló körül elforduló (e") fogasrúd vele párhuzamosan halad és egy villát al­kotnak. Az (e') és (e") fogasrudak fogai el­lenkező irányúak és a (j) fogaskerékhez vannak kapcsolva. Ezen (j) fogaskerék ten­gelyére van szerelve az (i") fogaskerék, amely nagy átmérőjű és az (1', 1") kerék tengelyére szerelt (k") fogaskerékkel van kapcsolva. A hajtószerkezet előrésze egy (b) kor­mány kerékkel, állítható (n) fogaskerékkel és vele kapcsolt (o) hajlított fogasrúddal van ellátva, amelyek a (h', h") első kere­kek állítására szolgálnak. A találmány működése a következő: Az (a) kar ide-oda mozgása által a (d) excenter az excentricitás nagysága sze­rinti utat teszi meg és így az (e) rudat ide-oda mozgatja, miáltal az (e') és (e") fo­gasvilla szintén előre, hátra mozog és előre mozgásnál a fölső fogasrúd a fogas­kereket előre meghatározott körívben el­fordítja, amikor az (e") fogasrúd csapja kö­rül lehajlik és szabadon előre csúszik, míg a rúd visszatolása alkalmával az alsó fo­gasrúd a (j) fogaskereket tovább forgatja és így annak állandó forgást adva, nagy áttétellel hajtott (1) kerekeket forgásba hozza és a hajtószerkezetet előre tolja. Az (e', e") fogasrudak csap körül kilen­gethetők, azonban egy benne elhelyezett rúgó segélyével össze vannak tartva. Jelen találmány az ismertetett kiviteltől egyéb eltéréssel is készíthető anélkül, hogy ezáltal lényegében változást szenvedne-

Next

/
Thumbnails
Contents