62005. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fémből való söröshordók belső bevonatának előállítására

Megjelent 1913. évi december hó 13-án. MAGY, SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 62005. szám. xx/f. OSZTÁLY. Eljárás fémből való söröshordók belső bevonatának előállítására. WICKÜLER-KÜPPER-BRAUEREI AKTIENGESELLSCHAFT CÉG ELBERFELDBEN. A bejelentés napja 1913 április hó 18-ika. Fémből való söröshordókat eddig kizá­rólag a sör pasztörizálásánál és a pasztöri­zált sörnek tengerentúli szállításánál alkal­mazták. A belföldi forgalomban és a kontinens sörfogyasztásánál általában használt fahor­dóknak fémedényekkel való pótlása dacára a rendkívül jelentékeny előnyöknek, melye­ket a fémhordók a fahordókkal szemben a sörszállításánál és raktározásánál felmutat­nak, nem volt eredményesen keresztülvi­hető. Ezen előnyök a következők: 1. A fahordók törvényes előírás szerint minden két évben újból hitelesítendők, míg fémhordóknálaz egyszeri hitelesítés az egész használati időtartamra elégséges. 2. A fahordók, ha nincsenek teljesen megtöltve, tömítetlenekké válnak; ez úgy az üreshordók raktározásánál, mint a ki­mérés alatt is bekövetkezhet, ha pl. a ki­mérés több napig tart, ami elég gyakori eset és az utolsó napokban csak kevés sör van a hordóban. A hordóban lévő sör ízet­lenné válik, szénsavját veszti és végül meg­romlik. Fémhordóknál a tömítetlenségek ki vannak zárva. 3. A fahordókat tömítetlenné válásuk miatt minden jól vezetett üzemnél üres ál­lapotban minden újbóli töltés előtt tömítés szempontjából fölül kell vizsgálni; ezen cél­ból a hordókat körülbelül 2 at. víz- vagy légnyomásnak teszik ki, hogy a nem tö­mítő helyeket megtalálhassák ; ezeket azután a hordópántok körülményes utánfeszitése, a hibás fenékdeszkák és dongák kicserélése stb. által kiküszöbölhetik. Ezen óvrendsza­bályok fémhm-dóknál nem jöhetnek tekin­tetbe. Fahordók különben is az előállítás módjából stb. adódó és fémhordóknál el­maradó állandó javítást igényelnek. 4. Fémhordók ugyanazon térfogat mellett kevesebb helyet igényelnek, mint a fahor­dók, mert a falaik lényegesen vékonyabbak lehetnek, miáltal a fémhordók javára az az előny származik, hogy kisebb raktározó-és hűtőhelyiségek is megfelelnek; ezenkí­vül egyetlen vasúti kocsiban nagyobb mennyi­ségű fémből való söröshordót lehet fölhal­mozni. 5. A fémhordók nagyobb hővezetőképes­sége következtében a hordó tartalmát könnyebben lehet hűteni, mint fahordóknál. 6. A fémhordók teljesen tömör zárása következtében a sör habzoképessége na­gyobb, mivel fahordóknál még oly gondos kezelés mellett is tömítetlenségek keletkez-

Next

/
Thumbnails
Contents