61916. lajstromszámú szabadalom • Fűtőellenállás elektromosan fűtött készülék számára

Megjelent 1913. évi december hó 5-én. MAGY. KIR. SZABADALMI J6G HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 61916. sscám. VU/i. OSZTÁLY. Fütőellenállás elektromosan fűtött készülékek számára. KARL KALTSCHMID EISENWERKE CÉG OBERRIEXINGENBEN. A bejelentés n&pja 1913 január hó 23-ika. Elsőbbsége 1912 április hó 15-ike. A találmány tárgya fűtőelfenállás elek­tromosan fűtendő készülékek, pl. vasalók számára, A fűtőtest legcélszerűbben vékony eter­nitlapból (azbeszt-cementrjeliegy) áll, mely nagy szilárdsága és rugalmassága folytán tetemes feszültséget bír ki, rossz meleg­vezető, könnyen munkálható meg s magas hőfokokat bír ki, tehát kiválóan alkalmas alátámasztőanyagot képez fűtőtestek szá­mára. Egy etemitlap egyik oldalán a zon­gorák húrfeszítő peckei módjára több apró pl. acélpecket ferdén ^illesztünk bé s ezek leöré feszítjük az ellenálláshuzalt annyira, hogy az egyes 'kanyarulatok egymást semmi esetre se érinthessék. A huzal két végét az ellenállás ki- és bevezető pólusaihoz kap­csoljuk. A fűtőellenállásnak huzallal befeszített egész fölületét célszerűen tűzálló porcel­celiánkittel vonjuk be, mely az egyes ka­nyarulatokat helyzetükben rögzíti s a le­begőtől elzárja, A csatolt rajzon egy vasalófűtőtest van foganatosítási példa gyanánt szkémásan föltüntetve. 1. ábra a lemez huzallal átvont olda­lának nézete, míg. 2. ábra a huzalos oldallal lefelé fordí­tott lap metszete. Az (a) lapon a (b) ellenálláshuzal a (c) peckek köré van húzva, melyek divergár lóan vannak a lemezbe illesztve úgy, hogy a huzal feszültségével szemben nagy el­lenállást fejtenek ki s a huzalnak a laphoz való hozzásimulását biztosítják. Az ellen­állás két (d) és (b) pólusa a fűtőtest fölső oldalán kiképezett (dl) és (el) kontaktu­sokhoz van kapcsolva. A fűtőtestet huzalos oldalával a fűtendő laphoz fektetjük s alkalmas módon hozzá­szorítjuk;, az árambevezetés tetszés sza­rinti módon történhet. Az új fűtőellenállás az eddigiekkel szem­ben következő előnyökkel bír: Az eternit hig állapotban a huzalra ön­tött porcellánkittel kitűnően egyesül úgy, hogy a lap kiszáradása után az ellenállás­huzalhoz levegő nem juthat. Az ilyen kész ellenállás a fűtendő laphoz szorítva, ki­tűnő hatásfokkal bír, mert az ellenállás és a fűtendő lap közti tökéletes érintkezés a hőveszteségeket egy minimumra csökkenti, másrészt pedig a fűtendő lap az ellenállás­huzalt igen erősen és egyenletesen hűti úgy, hogy a kanyarulatok egyes részeinek

Next

/
Thumbnails
Contents