61867. lajstromszámú szabadalom • Készülék illemhelyek szagtalanítására és dezinficiálására

Megjelent 1913. évi november lió 29-én, MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMILEIRAS 61867. szám. XXI/b. OSZTÁLY. Készülék illemhelyek szagtalanítására és deszinficiálására. BARUCH ALAJOS MŰSZAKI HIVATALNOK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1912 november hó 15-ike. Jelen találmány tárgya egy, az illem­hely belsejében alkalmas helyre erősített, valamely illatos és esetleg deszinficiáló fo­lyadékkal töltött permetezőkészülék, mely kívülről működtethető úgy, hogy mielőtt az illemhelybe belépünk, annak belső terét szagtalaníthatjuk és deszinficiálhatjuk. Ezen permetezőkészüléknek csapja vagy szivattyúja esetleg az ajtóval! köthető össze olyképen, hogy a permetező az ajtó nyi­tásakor és zárásakor automatikusan mű­ködésbe jön. ' Mellékelt rajzon a találmány tárgyának oly foganatosítási alíakja van hosszmet­szetben föltüntetve, melynél a, kibocsátó csapnak működtetése kézzel történik. A deszinficiáló, illetve szagtalanító folya­dék fölvételére az (a) tartány szolgál, mely (b) légszivattyúval van összekötve úgy, hogy a tartányban a levegő sűríti hető. A tartányba nyúló és a tartányon kí­vül megfelelően meghajlított (c) perme­| tezőcsőbe (d) csap van iktatva, melynek j nyitásával a tartányban uralkodó légnyo­, más a folyadékot kipermetezi. A tartány j (e) lemez segélyével pl. az ajtóra vanerő­! sitve. A találmány tulaj donképeni tárgya i abban áll, hogy ! a (d) csapnak: (f) szára az ajtó (g) nyílásán keresztül kifelé nyúlik úgy, hogy a csap kívülről nyitható és el­zárható. SZABADALMI IGÉNY. Készülék illemhelyek szagtalanítására és deszinf iciálására, iazáItal jellemezve, hogy az illemhely belsejében egy alkalmas helyre, pl. az 'ajtóra erősített és nyo­más alatt lévő megfelelő folyadékkal töltött permetező készülék permetező csövébe iktatott csapnak szára az ajtó­nak egy nyílásán 'kifelé nyúlik úgy, hogy a permetező kívülről működtet­hető. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS RÉSZVÉNYTÁR6XSÁQ NYOMDÁM •UOAPErTEK

Next

/
Thumbnails
Contents