61858. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szappan készítésére élesztővel

Megjelent 1913. évi november hó 29-én. MAGY. gfeg. KIR. szabadalmi jbb hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 61858. szám. XI/e. OSZTÁLY. Eljárás szappan készítésére élesztővel. ANYON THOMAS MAGÁNZÓ MANCHESTERBEN. A bejelentés napja 1912 október bó 22-ike. Elsőbbsége 1911 november hó 2-ika. A találmány tárgya eljárás szappan ké­szítésére (sör- vagy sajtolt) élesztőnek, mint főalkatrész vagy adalék gyanánt való föl­dolgozása mellett. Az élesztőt vagy a szoká­sos módon alkáliákkal elszappanosítandó neutrális zsírokhoz, olajokhoz vagy zsírsavak­hoz keverjük, vagy pedig az'elszappanosí­tási folyamat alatt adagoljuk a keverékhez. E kezelés közben az élesztő sejttartalma megtámadtatik és kémiai változást szenved. Ámbár e változás kémizmusa még nem deríttetett föl, bizonyos, hogy a protoplazma eddig ismeretlen elszappanosítható anya­gokká alakul, melyek az alkáliákkal való szokásos kezeléskor a zsírokkal, olajokkal vagy zsírsavakkal együtt szappanokká ala­kíthatók át. Kitűnt, hogy az új eljárás sze­rint egy meghatározott súlyú szappan elő­állítására jóval kisebb mennyiségű zsír szük­séges, mint amennyit szokásszerűen föl­tételeznénk és hogy a zsírmennyiséghez viszonyítva totemes fölöslegben alkalmaz­hatjuk az alkáliát az elszappanosításhoz anélkül, hogy a kész szappanban szabad alkáliát mutathatnánk ki. Az új anyagok tehát kétségtelenül alkáliák lekötésére ké­pesek. Ezen megfigyelés az élesztőnek a szappan­gyártásban új alkalmazási teret tár föl. Ha élesztőt előzetes kezelés nélkül keverünk a kész szappanhoz, akkor az mint olyan, vagyisfölismerhető sejtalakban fog a szappan­tömegben is jelen lenni. A jelen eljárás szerint azonban az élesztő teljesen föloszlik a szappanban anélkül, hogy a mikroskóp alatt a többi szappantömegtől megkülönböz­tethető lenne. Ennek folytán nagy mennyi­ségű élesztőt dolgozhatunk be anélkül, hogy a szappan kötését, habzóképességét és tisz­títóerejét csökkentenők, sőt ez utóbbi még fokozódik. Az eddig még gyakran teljesen értéktelen hulladékot képező sörélesztőnek ily módon való fölhasználása a termelési költségeket lényeges mérvben csökkenti. Az új eljárás szerint termelt szappan semmi­féle káros hatást nem fejt ki. Az eljárás egy célszerű foganatosítási. módja szerint az élesztőt először alkáli­tartalmú vízzel kezeljük, miáltal a sejtfalak elroncsoltatnak s a sejttartalom fölszabadul. Az alkalmas súlyviszonyok tág határok között változhatnak; így pl. 5—85 súlyrész élesztőt dolgozhatunk föl a 100-ból hiányzó arányszámnak megfelelő összmennyiséget kitévő zsírral, olajjal, zsírsavval, maró­nátronnal, illatosítóval, festékkel, stb. Kemény pipere-szappan készítésére alkalmas elegy, pl. 60% élesztő, 33% 'zsír és 7% maró-

Next

/
Thumbnails
Contents